לגבש את האתגרים של זמננו
ליזום שותפויות ידע
להוביל מהפכות אינטלקטואליות