אייקון - הגשת כתבי יד

הגשת כתבי יד

הגשת כתבי יד

Pile of booksההוצאה לאור של אוניברסיטת תל-אביב ע”ש חיים רובין תשמח לשקול פרסומם של:

 • כתבי עיון, מחקר, הגות וביקורת מקוריים בשפה העברית שטרם פורסמו.
 • כתבי עיון, מחקר, הגות וביקורת בשפה העברית שפורסמו קודם לכן בשפות זרות ויש עניין להוצאתם בשפה העברית.
 • תרגומי מופת מכל תחומי הדעת והתרבויות.
 • תרגומי הגות עכשווית (שטרם תורגמה לעברית או אנגלית).
 • עבודות דוקטור שעובדו לספר.
 • אנתולוגיות מדעיות באחת משתי הסדרות הייחודיות של ההוצאה: “היסטוריות עולמיות” או “רעיונות מסוכנים”.

* ההוצאה לאור אינה מפרסמת ספרות יפה, שירה, ספרי זיכרונות (ממוארים), קטלוגים, כתבי עת, ספרי הוראה וכדומה. נוסף על כך היא אינה מפרסמת אסופות הנצחה (Festschriften), אלא במקרים שבהם יש לאסופה ערך מיוחד לקהל הקוראים המקומי.

הכנת הצעה להוצאה לאור של כתב יד בעברית
את ההצעות יש להגיש בדואר אלקטרוני בקובץ Word ולצרף לפחות שלושה פרקים מתוך כתב היד, או את כתב היד כולו (בקובץ אחד; אין לשלוח כל פרק בקובץ נפרד). את ההצעה יש להתקין בהתאם להנחיות הבאות:

 • עימוד בפורמט A4.
 • עברית בגופן David, אנגלית בגופן Times new Roman, גודל 12, רווח כפול בין השורות.
 • אין לעצב את המסמך מלבד יישור הטקסט לצד ימין בלבד )(כניסה בתחילת פסקה).
 • הערות שוליים (ולא הערות בסוף המסמך או בקובץ נפרד).
 • סגנון ההערות בהתאם לנהוג בדיסציפלינה שבה נכתב כתב היד.
 • יש להגיש את ההצעה ואת כתב היד לאחר שעברו עריכת לשון מקצועית על ידי עורכ.ת בעל.ת ניסיון.

על ההצעה לכלול:

 • עמוד שער ובו:
 • כותרת
 • שם מחבר.ת ופרטי קשר
 • סינופסיס של הספר, מטרה ותרומה (עד שלושה עמודים)
 • מילות מפתח
 • גישה מדעית
 • קהל יעד
 • תוכן עניינים
 • תקציר בן עמוד לכל היותר של כל פרק
 • אורכו של כתב היד, כולל:
 • מספר מילים משוער בכל פרק
 • מספר מילים כולל
 • מספר איורים/ טבלאות/ דיאגרמות וכיו”ב
 • שמו לב: ההוצאה מפרסמת כתבי עיון, מחקר, הגות וביקורת עד לאורך של 90,000 מילה
 • במקרה של תרגומי מופת: אין הגבלה
 • לו”ז להשלמת כתב היד
 • פרסומים מתחרים, כיצד הפרסום המוצע נבדל מהם, ואיזה מקום הוא עשוי לקבל בשדה
 • ביבליוגרפיה נבחרת
 • רשימת מומחים בתחום ופרטי התקשרות עמם

בנוסף להצעה, יש לצרף במסמכים נפרדים:

 • מכתב פנייה קצר ותמציתי על נושא הספר ועל המחבר, ומדוע מתאים כתב היד להוצאה לאור.

יש לציין במכתב הפנייה אם כתב היד הותקן בהתאם לכללים לעיל ואם עבר עריכה לשונית מקצועית.

 • קורות חיים. לספר עם כמה כותבים או עורכים, יש לצרף קורות חיים עבור כל אחד מהם.

ספרים המבוססים על עבודת דוקטור
אם כתב היד מבוסס על עבודת דוקטור, יש לציין את שם המוסד האקדמי שבו נכתבה העבודה ואת שמות המנחים והשופטים. אם בידיכם חווֹת דעה של השופטים, יש לצרף אותן להצעה. ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל-אביב ע”ש חיים רובין אינה מביאה לדיון עבודות דוקטור שלא עובדו לספר. יש לוודא כי העבודה עובדה לספר הפונה לקהל קוראים רחב, ולא לשופטי העבודה או לקהל מומחים מצומצם.

מי עובר על ההצעה?
ההתאמה הראשונית של כתב היד המוצע להוצאת הספרים של אוניברסיטת תל-אביב ע”ש חיים רובין תיבחן על ידי המנהל והעורך הראשי של ההוצאה. אם תימצא ההצעה מתאימה, כתב היד יועבר לחברי המערכת של ההוצאה. הם עשויים לדחות את כתב היד המוצע, לבקש מידע נוסף או להעבירו להערכת עמיתים עיוורת. אלה יתבקשו לקרוא את כתב היד ולחוות דעתם על איכותו האקדמית וכן על איכות הכתיבה והעריכה. אם כתב היד יידחה, ההוצאה תמסור למחבר.ת את הנימוקים להחלטת המערכת. במקרים של דחייה על הסף בשל אי-התאמה למסגרות הפרסום בהוצאה, היא רשאית לדחות הצעות ללא מתן נימוקים.

זכויות יוצרים
על זכויות היוצרים בחיבור להיות שייכות במלואן למחבר.ת (למעט במקרה של מחבר.ת מאוניברסיטת תל אביב, שבו הזכויות שייכות לאוניברסיטה עצמה), ללא שהמחבר.ת העביר.ה או הקנה.תה את זכויות היוצרים או כל חלק מהן לגורם אחר. עם חתימת הסכם הוצאה לאור בין ההוצאה למחבר.ת יוסדרו בו זכויות היוצרים. במקרה של אסופת מאמרים, חייב.ת עורכ.ת הספר לקבל את רשותם.ן של תורמי.ות המאמרים. עם קבלת הספר לפרסום יוסדרו העברת זכויות היוצרים להוצאה.

כתבי יד בעברית, כתובים בלשון ברורה, יש לשלוח בקובץ WORD לכתובת הדואר האלקטרוני: katybarlev@tauex.tau.ac.il