על הספר המחברים מתוך הספר ביקורות ועוד עטיפת הספר

אנתולוגיה לכתבי אבן סינא

שמואל הרוי - עורך

אבו עלי אלחסין אבן סינא (980-1037), המוכר במערב בשם Avicenna, היה הרופא המוביל בזמנו והפילוסוף המפורסם והמשפיע ביותר בעולם האסלאם. אבו נצר אל-פאראבי נחשב אמנם למייסד המסורת הפילוסופית המוסלמית ואף כונה “המורה השני” (דהיינו הסמכות הפילוסופית החשובה ביותר לאחר אריסטו), אך עד מהרה החליפו אבן סינא כפילוסוף האסלאמי המוביל.

חיבוריו המשיכו להילמד מאות רבות של שנים הן במזרח המוסלמי והן במערב הנוצרי שבו נודעה לכתביו הרפואיים השפעה גדולה עד למאה ה-16.

אנתולוגיה זו מציעה לקוראים תרגום עברי מודרני של כתבים נבחרים של אבן סינא, החל מן האוטוביוגרפיה שלו וכלה בכתבים העוסקים בלוגיקה, בפוליטיקה, במיסטיקה, במטאפיזיקה וברפואה.

הספר השני בסדרת תרגומים עבריים מודרניים של כתבי הפילוסופים האסלאמים הגדולים שהתפרסמו בהוצאה לאור של אוניברסיטת תל-אביב.

תוכן העניינים

פתח דבר
הקדמת העורך: משנתו והשפעתו של אבן סינא

פרק ראשון: חייו של אבן סינא
הקדמה
מהלך חייו של השיח’ ראש [הפילוסופים];
עורכת מדעית: גבריאלה ברזין

פרק שני: על מניין המדעים
הקדמה
על חלוקת המדעים השכליים;
עורכת מדעית: גבריאלה ברזין

פרק שלישי: מבוא לאנציקלופדיה של המדעים
הקדמה
הריפוי: הלוגיקה, המבוא;
עורכת מדעית: גבריאלה ברזין

פרק רביעי: ההוכחה המופתית
הקדמה
הריפוי: הלוגיקה, ההוכחה המופתית, המאמר השני, פרקים ראשון- שלישי;
עורך מדעי: בצלאל מנקין

פרק חמישי: תורת הנפש
הקדמה
ספר ההצלה: המדע הטבעי, המאמר השישי;
עורכת מדעית גבריאלה ברזין

פרק שישי: מהות ומציאות
הקדמה
הריפוי: המטפיזיקה, המאמר הראשון, פרק חמישי;
עורכת מדעית: גבריאלה ברזין

פרק שביעי: מחויב המציאות
הקדמה
הריפוי: המטפיזיקה, המאמר הראשון, פרקים שישי–שביעי;
עורכת מדעית: גבריאלה ברזין

פרק שמיני: ידיעת האל
הקדמה
הריפוי: המטפיזיקה, המאמר השמיני, פרק שישי ;
עורך מדעי: יאיר שיפמן

פרק תשיעי: נבואה ותורת המדינה
הקדמה
הריפוי: המטפיזיקה, המאמר העשירי; עורך מדעי: יאיר שיפמן

פרק עשירי: מהות התפילה
הקדמה
על אודות מהות התפילה;
עורכת מדעית: נגה הרטמן

פרק אחד עשר: אהבה וחשק
הקדמה
איגרת על האהבה;
עורכת מדעית: נגה הרטמן

פרק שנים עשר: חיפוש הנפש אחר האמת
הקדמה
איגרת הציפור;
עורך מדעי: מאיר בר-אשר

פרק שלושה עשר: הישארות הנפש
הקדמה
הריפוי: המטפיזיקה, המאמר התשיעי, פרק שביעי;
עורך מדעי: יאיר שיפמן

פרק ארבעה עשר: מיסטיקה?
הקדמה
ספר הרמיזות וההערות, סוגים שמיני–עשירי;
עורך מדעי: יאיר שיפמן

רשימת הקיצורים הביבליוגרפיים
מקורות
ספרות מחקר
מפתחות
גלוסר
מפתח שמות
מפתח נושאים