על הספר המחברים מתוך הספר ביקורות ועוד עטיפת הספר

אסלאם

מבוא קצר מירי שפר

הספר הוא מסע היסטורי העוקב אחר התפתחותה של דת האסלאם כמערכת של אמונות ושל פולחן שמשפיעים על חייהם של מיליארדים. לא פחות מכך זהו מסע אל המאמינים המפיחים בדת זו חיים, ומעצבים אותה בפרשנותם ובאופן בו הם מקיימים אותה יום-יום ושעה שעה, למעלה מ-1400 שנה.

היריעה העשירה שנפרשת בפני הקורא מדגישה את הריבוי שבתרבות המוסלמית. הקהילות המוסלמיות דוברות בקולות רבים ששורר ביניהם מתח מתמיד. הקורא יוכל לפגוש כאן את קולות ההלכה הלמדניים ואת הקולות המיסטיים החווייתיים, את אלה התובעים חומרה חסרת פשרות ואת אלה הקוראים למתינות ולפשרנות. הקולות הללו מתחלפים ומשתנים מעת לעת וממקום למקום. הם מתחרים זה בזה ומשלימים זה את זה, יוצרים בצוותא תרבות רבת פנים וגוונים.

תוכן העניינים:

+ מבוא

+ פרק א. חצי האי ערב בימי הולדת הנביא מוחמד

החברה השבטית; צפון ודרום; הערבים ושכניהם; דת בחצי האי

+ פרק ב. הנביא מוחמד ויצירתה של קהילת המאמינים

שליח האל; הסוחר; הנביא; המנהיג; האומה המוסלמית

+ פרק ג. תורה בכתב ותורה בעל-פה: הקוראן והספרות החדית’

דת הספר; הקוראן; העלאת הקוראן על הכתב ועריכתו; הקוראן כמורה דרך למוסלמי; תורה שבעל-פה; חדית’ים מהימנים ובלתי מהימנים

+ פרק ד. מצוות היסוד לאורך ההיסטוריה המוסלמית

עמודי האסלאם; מלחמת הקודש; הציות לשלטון; חיים של קיום מצוות

+ פרק ה. מערכת החוק והמשפט

דת הלכה; שורשי החוק; התמסדות החוק המוסלמי; האסכולות המשפטיות; חכמת המשפט; השופט-הקאדי; הפוסק-המופתי; השריעה ומערכות חוק אחרות

+ פרק ו. האסלאם ודתות אחרות: בני חסות ובני מוות

עובדי אלילים; עמי הספר; מייחדים; חותם הנביאים; המאבק ביהודי חצי האי ערב; המאבק בנוצרים; בני חסות-ד’מים

+ פרק ז. פלגים באסלאם

אחדות וריבוי; השיעה; האמאם הנעלם וחסידיו; התפתחויות בתוך השיעה; שילטון אנשי הדת באיראן; תפיסת העולם השיעית; באין אימאם מוסכם; הדרוזים; החשישיון; תיאולוגיה וסדר חברתי; מיעוט נרדף ורודף

+ פרק ח. מיסטיקה באסלאם

הידיעה והאהבה; סגפנות; צוּפיות; בשר היחף; הצוּפיות מתמסדת; אל ע’זאלי; הטריקה הצוּפית; ד’כר וסמאע; מַוְלד וזיארה; האישי והקבוצתי; צוּפיות ורפורמה;

+ אחרית דבר
+ שמות ומושגים
+ מפות
+ תרשימים
+ דמוגרפיה בימינו
+ לוח אירועים
+ לקריאה נוספת
+ מפתח