על הספר המחברים מתוך הספר ביקורות ועוד עטיפת הספר

בודהיזם מבוא קצר

יובל אידו טל

ראשיתו של הבודהיזם אינה בשמים אלא בארץ. אביו המלך של הנסיך סידהתה גוטמה, הקיף את בנו, כך מספרים, בכל מה שיכול אדם לייחל לו: עושר, יופי ותענוגות. אבל הניסיון להגן על הבן מפני המציאות לא עלה יפה.

פעם אחת יצא סידהתה מן הארמון ונתקל בעולם האמיתי ובסבל הממלא אותו. הוא נתקל בזיקנה, בחולי, במוות, בעצב ובייאוש. מזועזע, נטש הנסיך את עולם האושר המזויף שבו חי ויצא לבקש פתרון לסבל.

אחרי תלאות רבות נפקחו עיניו ו”ארבע האמיתות הנאצלות” נתגלו לו: הוא גילה את דרך פעולתו של הסבל, ואת הסיבה לסבל; הוא גילה כי ניתן להפסיק את הסבל וכיצד ניתן לעשות זאת. סידהתה גוטמה היה לבודהה – מי שניעור מתרדמת האשליה ורואה את המציאות נכוחה.

הבודהה מציע תורה שחושפת בפני ההולך בה את תעתועי התודעה, אימון שמטפח את צלילות הדעת ודרך חיים שמאפשרת את פתרון הסבל. הספר מציג בפני הקוראים את דרכו של הבודהה ואת עולמם של מאות המיליונים ההולכים בה.

להלן תוכן העניינים של הספר:

+ פתח דבר מאת פרופ’ יעקב רז

+ הקדמת המחבר

+ פרק ראשון: ראשית הבודהיזם

בן המלך והבּוּדְּהַה; פרישותו של סִידְּהַתַּה; קץ הסבל; דרך האמצע ועולמו של הבודהה

+ פרק שני: עיקרי תפיסת העולם הבודהיסטית

אין-אני; הכול חולף; הסבל שבידיעה השגויה

+ פרק שלישי: ארבע האמיתות הנאצלות של הבודהה

משל החץ המורעל; האמת הנאצלה הראשונה; האמת הנאצלה השנייה; האמת הנאצלה השלישית;האמת הנאצלה הרביעית

+ פרק רביעי: דרך החיים הבודהיסטית

עקרון הנכונות; שלושת עיקרי הדרך — התנהלות אתית, מדיטציה וחוכמה; א. התנהלות אתית נכונה (סילה); ב. מדיטציה נכונה (סמאדְהי); ג. חוכמה נכונה (פניהַ); ארבעת הלכי הרוח הנעלים סיכום דרך החיים הבודהיסטית; סיכום הבודהיזם המוקדם: בודהה, דהמה וסנגהה

+ פרק חמישי: חמלה ללא גבול: המרכבה הגדולה

הפיצול הגדול: בודהיזם המַהַאיאַנהַ ואידיאל הבודהיסטווה; חמלה; רשת האבנים הטובות של אינדרה; אין–אני, אין–אתה; חמלה אינה רחמים; מדיטציה על החמלה; דרך הבּוֹדְּהִיסַטְּווהַ; החוכמה השלמה, חוכמה ריקה; ריקות אינה ואקום; ויִמַלַקִי .טִי; נאגארג’ונה; סוטרת הלב: משנת החוכמה השלמה; בודהיזם טיבטי; שלבים בהתפתחות הבודהיסטווה

+ פרק שישי: דרך הזֶן

מהו זֶן?; ההודי המזוקן שבא מן המערב; שתיקתו של הבודהה; המרד הקשוב; אופאיה — המיומנות באמצעים; יריקה בפרצופו של הבודהה; שירת הצַ’אן והזֶן; העיקר; אמנויות הזֶן; הפשטות הריקה ותודעת הטירון; ליצנים חכמים; דוֹגֶן — המלצה כללית למדיטציה בישיבה; מעבר למילים; הַקוּאִין — הטירוף השפוי; קואן

+ אחרית דבר

מאת גוּדוֹ וואַפוּ ניִישִשיגִ’ימַמה סֶסנסְֵסיי

+ נספחים:

הערה על תרגומים, תעתיקים וקיצורים
מושגים, שמות וכתבים
מפות
אתרי עלייה לרגל
ימי חג ומועד
לוח אירועים
המלצות לקריאה נוספת
מפתח כללי