על הספר המחברים מתוך הספר ביקורות ועוד עטיפת הספר

בן המלך והנזיר

59.00 

אברהם בן שמואל הלוי אבן חסדאי ערכה, הוסיפה הקדמות והערות: ד"ר אילת אטינגר

ריחת השירה העברית בספרד היא תופעה מדהימה על פי כל קנה מידה. היהודים בחצי האי האיברי היו מיעוט שהופלה לרעה גם בתקופות הטובות ביותר. קבוצה לא גדולה של אנשי רוח יהודים בחרה ליצור בשפה העברית, שפה שאפילו לא כל היהודים שלטו בה על בורייה. נדיר מאד ששירה גדולה נכתבת בשפה שנייה. השירה הלטינית הגדולה נעלמה עם נפילת רומא. השירה העברית של ספרד, שירה שבשיאה אינה נופלת ממיטב שירת העולם, נכתבה על ידי אנשים שעברית לא הייתה שפת אמם.

המשכילים היהודים בימי-הביניים הרבו לקרוא ספרים מן הספרות המזרחית והמערבית ואת חלקם אף תרגמו לעברית. אחד הספרים שזכה לגירסה עברית היה סיפור נעוריו של הנסיך ההודי סידהרתא – בודהא – מייסד הבודהיזם. הסיפור הופיע בנוסחים רבים, ובהם גירסה נוצרית בשם ברלעם ויואסף שתורגמה לשפות רבות, בהן ערבית.

הגירסה העברית תורגמה מן הערבית, בידי המשורר אברהם בן שמואל הלוי אבן חסדאי (במחצית הראשונה של המאה השלוש-עשרה) בשם בן המלך והנזיר. אבן חסדאי הסיר את סממניה הנוצריים של היצירה והוסיף לה סיפורים, משלים, שירים, אמרות-חכמה, פתגמים ודברי מדע ועיון. התוצאה היא חיבור מקסים שידבר גם אל הקורא בן זמננו

זה הוא הספר השמיני בסדרת הספרים: “שירת תור הזהב“, חלק מפרויקט ספרות מופת עברית של מרכז הספר והספריות, בסיוע המחלקה לספרות, מנהל התרבות, המציעה לקורא העברי מהדורה חדשה של מיטב שירת ספרד בימי הביניים, בלווי מבואות והערות

תוכן עניינים:

הקדמה כללית מאת ישראל לוין
בן המלך והנזיר – הספר וגלגוליו מאת אילת אטינגר
הקדמת המעתיק
הקדמת המעתיק הערבי
הקדמת המחבר

שערי הספר 
1: דברי המלך לנזיר ומִשְׁאָליו / ותשובת הנזיר אליו
2: מגלה נבלות הזמן / וחוליו כי רַע ונאמן
3: באמונת האוהבים / ואהבת הקרובים
4: תחילת עניין בן המלך ומולדותיו / ומשפטי החכמים בהנהגותיו
5: בתיקון רוע הדברים והשחתתם / וקישור המאמרים בלי סתירתם
6: מחשבת בן המלך במאסרו / איך ייפול דברו
7: תחילת עניין הנזיר עם בן המלך / החפץ בדרכי יושר להתהלך
8: כבוד האדם לחכמתו / ולא למלבושיו וצורתו
9: אל תשלך נפשך וחיתֶך / במורך לבבך והתרשלותך
10: זורע החכמה בין בעלי אמונה / כזורע חיטה בארץ שמנה
11: בשלושת הרֵעים / אי זה מכולם יקר ונעים
12: במעלת המסתפק במזונו ויתרונו / ומגרעת בעל הנפש וחסרונו
13: הרואה תולדות הימים / לא יָגוּר אימים
14: מאס בעולם ההַשמד / למצוא דרך העולם העומד
15: בענייניי החכמה ומהותה / ומוצא תכונתה
16: האמונה אחר הניסיון / כפלגי מים בצָיוֹן
17: אל תהי אץ במלאכתך – / למה תמות בלא עתך?
18: יתרון הנועם והכושר / על הקניין והעושר
19: שליחות הנביאים / על פי הנהגת הנבראים
20: מספר ימי האדם וחיותו / וזמן השתדלותו בעבודת האל ויראתו
21: המאמין לכל דבר / כל אשר צבר נגוז ועבר
22: זה השער לה’ / צדיקים יבואו בו
23: שאלת בן המלך על הנזירים והנהגתם / ועניין אמונתם
24: במעלות השכל על הכסילות / ויתרון הדעת על ההוללות
25: במדרגת העולם הזה / הנקלה והנבזה
26: מוסר הנזיר ותוכחותיו / ויתרון אדם על אדם במידותיו
27: הבוגד ברֵעו הנאמן / יילכד ברשתו אשר טמן
28: בעניין השטן וחרבותיו / וכלי מלחמותיו
29: בכיבוד אב ואם ויראתם / וחיוב חמלתם ועבודתם
30: צוואת הנזיר לבן המלך ותוכחתו / וכה אמר בלכתו
31: המכניס נפשו במה שלא יָדע / כקוץ מכאיב נפשו יוֹדָע
32: שאלת בן המלך בחילוף העצמים / ופלאי תולדותם העצומים
33: עניין הנפשות ומהותם / וסיבת מעלת קצתם על קצתם
34: מבאר שמחת הנפש / בצאתה מטיט ורפש
35: גמול הנפש ועונשה / אחרי הפרידה מגופה ושובה אל שורשה

מילון מונחים
התחלות השירים לפי סדר אלף-בית
מפתח המשקלים
לקריאה נוספת

המלאי אזל