על הספר המחברים מתוך הספר ביקורות ועוד עטיפת הספר

בעל הבית הפריזאי

59.00 

חיבור על מוסר וכלכלת בית בורגני פריזאי בשנת 1393

הספר המיוחס לבעל הבית הפריזאי נכתב בשלהי המאה ה–14. המחבר מציג את עצמו כבורגני קשיש מפריז המחבר מדריך שימושי, לרעייתו בת ה-15. איננו יודעים מי באמת כתב את הספר ואם אכן נועד לנערה אמתית.

ייתכן שמדובר בתחבולה ספרותית והבעל הקשיש כמו גם רעייתו הצעירה לא היו ולא נבראו. אך בין אם היו ובין אם רק משל היו, מדובר באוצר בלום של מידע על תפיסות עולם ועל חיי היום יום בימי הביניים.

המחבר מציע עצות בענייני יראת שמים, ניהול משק הבית והיחס לנחותים, לשווים ולעליונים. בעיקר הוא מציע תמונה מרתקת של היחסים בין המינים ושל חיי נישואים בתקופה שבה נכתב.

פרולוג
אחות יקרה, מאחר שבשבוע בו נישאנו לא היית אלא בת חמש־עשרה שנים, ביקשת ממני להעביר על מידותיי ביחסי אלייך בשל גילך הצעיר וחוסר ניסיונך עד אשר תראי ותלמדי יותר. הבטחת לי להאזין לדבריי בתשומת לב, ולהתמסר כל כולך להבטחת שלומי ואהבתי אותך. אני מאמין שבתבונה אמרת לי זאת בעצת חכם ממך.

זכור לי שביקשת ממני בענווה במיטתנו שלא אתקן את דרכייך בחוּמרה קֳבָל זרים ואף לא קֳבָל בני ביתנו, כי אם מדי לילה או מדי יום, אזכיר לך בצנעת חדרנו את טעויותייך ואת מעשי השטות שעשית ביום או בימים שחלפו, ואם ארצה אענישך. ואת, כפי שאמרת לי, תצייתי לי בתיקון דרכייך על פי הוראתי והערותיי, ותעשי את כל אשר ביכולתך כדי למלא את רצוני.

הריני משבח אותך ומחזיק לך טובה על דברייך אלה שתכופות נזכרתי בהם. ודעי עוד, אחות יקרה, שכל מה שאני יודע שעשית מאז נישואינו ועד היום, וכל אשר תעשי בעתיד בכוונה טובה היה, הנו ויהיה טוב בעיניי, והשביע, משביע וישביע את רצוני בעתיד, שכן נערוּתך פוטרת ותפטור אותך מלהיות חכמה מאוד בכל אשר תעשי מתוך כוונה טובה ולא כנגד דעתי.

ודעי שטוב ולא רע בעיניי שתגדלי ורדים, תטפחי סיגליות, תקלעי זרים, תרקדי ותשירי. טוב בעיניי שתמשיכי בכך בקרב ידידינו ובני מעמדנו, שכן אך טוב ונכון הדבר שכך תבלי את נעורייך הנשיים, כל עוד לא תשתוקקי ללכת למשתאות ומחולות של סניורים גדולים מדי, דבר שאינו ראוי לך ואינו מתאים למעמדך ולמעמדי.

ובאשר לשירות שלדברייך היית מעניקה לי ברצון לוּ ידעת כיצד ואשר אותו ביקשת ממני ללמדך, דעי אחות יקרה, שדייני אם תשרתיני כפי ששכנותייך הטובות וקרובותייך משרתות את בעליהן, שמעמדם שווה למעמדנו.

היוועצי בהן תחילה ונהגי בעצתן על פי בחירתך, שכן איני כה יהיר עד כי אמאס בשירותייך, במיוחד ביודעי כי כוונותייך טובות. זאת כל עוד לא תנהגי ברמייה, ובבוז או זלזול שהרי התנהגות כזו לא תיסלח. ידע ידוע לי, אחות יפה, שהנך בת לשושלת נכבדה משלי אך הדבר לא ישמש לך כהצדקה, שהרי ברור לי שהנשים במשפחתך הנן בעלות מידות כה טובות, עד כי אם ייוודע להן על התנהגותך יוכיחוך בחומרה גם בלעדיי.

אולם אין לי ספקות באשר אלייך והנני בטוח בהגינותך. אמרתי לך שלא מגיע לי אלא שירות קטן, אך עם זאת הייתי רוצה שתיטיבי לדעת את כל הנוגע למידה הטובה, לכבוד ולשירות, לא למעני כי אם כדי לשרת כראוי את הבעל שיהיה לך אחריי, אם יהיה לך כזה. או כדי שתיטיבי לחנך את בנותייך, או ידידותייך אם תרצי, ואם יהיה להן צורך בכך. וככל שתדעי יותר יזכו לשבחים הורייך ואף אני וכל האחרים שחינכוך.

מתוך אהבה וכבוד כלפייך ולא כדי לשרתני (שהרי שירות רגיל, אם לא פחות מזה מתאים לי) ומאחר שצר לי עלייך על שאין לך עוד אב ואם, ועל שאיש מקרובייך אשר עמם יכולת להיוועץ באשר לצרכייך הפרטיים אינו מצוי בקרבתך מלבדי, ושלמעני הורחקת ממשפחתך ומארץ הולדתך, שבתי והרהרתי כיצד אוכל למצוא הקדמה כללית ונוחה כדי ללמדך, הקדמה שתוכלי להיעזר בה במאמצייך ובעבודתך בכוחות עצמך בלעדיי.

בסופו של דבר נראה לי שאם אהבתך אכן הנה כזו כפי שתיארת לי בדברייך הטובים, ניתן לנקוט בדרך הבאה: אכתוב למענך הוראות כלליות בשלושה חלקים שיחולקו לתשעה־עשר סעיפים עיקריים.

חלק ראשון
החלק הראשון מבין השלושה בא ללמדך את הנחוץ כדי שתזכי לאהבת האלוהים ולתשועת נשמתך, ובעולם הזה – לאהבת בעלך ולשלום הראוי בחיי הנישואים. ומאחר ששני דברים אלה, תשועת נשמתך ושלוותו של בעלך, הם החשובים מכול, הם נזכרים ראשונים. חלק זה כולל תשעה סעיפים.
הסעיף הראשון בא ללמדך כיצד עלייך להודות ולברך את אדוננו ואת אמו המבורכת בשכבך ובקומך, וכיצד עלייך להתלבש בצורה נאותה.
הסעיף השני הוא על חובתך ללכת לכנסייה עם ליווי מתאים; לבחור לך מושב; להתנהג כראוי; להאזין למיסה ולהתוודות.

[…]

מחיר קטלוגי: ₪79 מחיר באתר: ₪59
לרכישת הספר יש לבחור מהרשימה בקישור הבא לרכישת הספר