על הספר המחברים מתוך הספר ביקורות ועוד עטיפת הספר

גולה

63.00 

יהודים בין יוונים ורומאים אריק ס. גרואן

בזיכרון הקולקטיבי היהודי, הגולה היא עידן של סבל ותלאה שבא על עם ישראל משסולק מארצו. מה שאפיין את החיים בגולה, על פי התפיסה המקובלת, היה חרדה קיומית מתמדת לנוכח עוינותם של הגויים וגעגוע אינסופי לארץ הקודש ולתור הזהב של הריבונות היהודית. במחקרו המקורי ומעורר הפולמוס מציג אריק גרואן תמונה שונה בתכלית של החיים בגולה בתקופת הבית השני.

היהודים הרבים שחיו מחוץ לארץ-ישראל מאז גלות בבל לא חיו בתחושת ניכור מתמדת. הם היו חלק אינטגרלי מסביבתם החברתית, התרבותית והפוליטית. הם קיימו קשרים הדוקים עם הקהילה הארץ-ישראלית בלא תחושת נחיתות ובלא שיגלו רצון של ממש לשוב לציון. בגולה נוצרו יצירות היסטוריות, פילוסופיות וספרותיות מרתקות המבטאות את הדיאלוג התרבותי העשיר עם הסביבה הלא-יהודית. באמצעות קריאה חדשנית של המקורות מנסה גרואן לשנות את דרכי החשיבה המקובלות הן בקרב המומחים והן בקהל הרחב.

להלן תוכן העניינים

הקדמה
עם המהדורה העברית
מבוא

חלק ראשון: החיים היהודיים בגולה

פרק 1: היהודים ברומא
פרק 2: היהודים באלכסנדריה
פרק 3: היהודים בפרובינקיה של אסיה
פרק 4: מוסדות דתיים ואזרחיים בגולה

חלק שני: גישות יהודיות לחיי הגולה

פרק 5: הומור של הגולה: רומאנים היסטוריים
פרק 6: הומור של הגולה: מעשיות מקראיות
פרק 7: גישות יהודיות ליוונים ולהלניזם
פרק 8: גולה ומולדת

נספחים

קיצורים
הערות
ביבליוגרפיה
מילון מונחים
מפתח

מחיר קטלוגי: 84 ₪ מחיר באתר: 63 ₪
לרכישת הספר יש לבחור מהרשימה בקישור הבא לרכישת הספר