על הספר המחברים מתוך הספר ביקורות ועוד עטיפת הספר

דעוותיהם של אנשי העיר המעולה

0.00 

אל־פאראבי

כללו של דבר אומר לך, לא יוכל אדם [לעיין] בדברי הגיון אלא דברי אבו נצר אל-פאראבי וכל דברי אל-פאראבי קב ונקי; חייב אדם לעיין בהם ולהבינם, כי הוא איש גדול” – כך כותב הרמב”ם על הפילוסוף אל-פאראבי.

אבו נצר אל-פאראבי (870 בערך-950) נודע בכינוי “הפילוסוף השני” ממשיכו של ראשון הפילוסופים אריסטו. אל-פאראבי הוא שסייע בהפיכת הפילוסופיה הקלאסית לחלק מעולמם הרוחני של האינטלקטואלים דוברי הערבית בימי-הביניים.

הגותו השפיעה השפעה עמוקה על הוגים מוסלמים, יהודים ונוצרים. בכתביו העוסקים בלוגיקה ובפיזיקה, במטפיזיקה, באתיקה ובפוליטיקה יצר אל-פאראבי סינתזה ייחודית משלו של מסורות ישנות וחדשות.

הספר דעותיהם של אנשי העיר המעולה, הוא ניסיון נועז ליצור תפיסת עולם כוללת הפותחת באל – הוא האחד הניאופלטוני ואלוהי ההתגלות המוסלמי – עוברת דרך מבנה היקום ומבנה האדם ומסיימת בחברה האנושית ובעיר המעולה אשר רק בה יכול האדם להביא לידי מיצוי את יכולותיו. זהו תרגום ראשון של אחד מן החשובים שבכתבי אל-פאראבי.

תוכן העניינים

מבוא מאת דברה ל. בלאק
הקדמת המתרגם
קיצור פרקי הספר <עקרונות דעותיהם של אנשי> העיר המעולה
פרק ראשון: על הנמצא הראשון
פרק שני: על שלילת <קיום> שותף לו, יתעלה
פרק השלישי: על שלילת ניגודו
פרק רביעי: על שלילת הגדרה ממנו, ישתבח
פרק החמישי: על כך שאחדותו זהה עם עצמותו ושהוא יתעלה,
יודע, חכם, אמת, חי וחיים
פרק שישי : על גדולתו, הודו ותהילתו, יתעלה
פרק שביעי: על האופן שבו נובעים כל הנמצאים ממנו
פרק שמיני: על דרגות הנמצאים
פרק תשיעי: על התארים אשר ראוי כי הראשון,
תתעלה תהילתו, ייקרא בהם
פרק עשירי: על הנמצאים המשניים ועל אופן נביעת הריבוי
פרק אחד־עשר: על הנמצאים ו<על> הגופים של עולמנו
פרק שנים־עשר: על החומר ועל הצורה
פרק שלושה־עשר: על התחלקותם של דרגות <הקיום>,
הגופים ההיוליים והנמצאים המטאפיזיים
פרק ארבעה־עשר: על המשותף לגופים השמימיים
פרק חמישה־עשר: על הדבר שבתוכו ושאליו נעים
הגופים השמימיים והתכלית שלמענה <הם> נעים
פרק שישה־עשר: על המצבים שבהם מצויות התנועות המעגליות
ועל טבען המשותף
פרק שבעה־עשר: על סיבות היווצרות הצורה הראשונה והחומר הראשוני
פרק שמונה־עשר: על דרגות היווצרותם של הגופים ההיוליים
פרק תשעה־עשר: על הופעתן של הצורות בהיולי בזו אחר זו
פרק עשרים: על חלקי נפש האדם וכוחותיה
פרק עשרים ואחד: על האופן שבו נעשים כוחות וחלקים אלה לנפש אחת
פרק עשרים ושניים: על הכוח החושב, איך הוא משכיל ומה הסיבה לכך
פרק עשרים ושלושה: על ההבדל בין הרצון והבחירה ועל האושר
פרק עשרים וארבעה: על סיבת החלומות
פרק עשרים וחמישה: על אודות ההתגלות וראיית המלאך
פרק עשרים ושישה: על הצורך של האדם בחברה ובשיתוף פעולה
פרק עשרים ושבעה: על האיבר המנהיג
פרק עשרים ושמונה : על סגולותיו של מנהיג העיר המעולה
פרק עשרים ותשעה: על ניגודיה של העיר המעולה
פרק שלושים: על התחברותן של הנפשות זו עם זו
פרק שלושים ואחד: על המלָאכוֹת ו<על> סוגי האושר
פרק שלושים ושניים: על אנשי הערים האלה
פרק שלושים ושלושה: על הדברים המשותפים לאנשי העיר המעולה
פרק שלושים וארבעה: על דעותיהם של אנשי הערים הבורות והתועות
פרק שלושים וחמישה : על הצדק
פרק שלושים ושישה: על יראת שמים
פרק שלושים ושבעה: על הערים הבורות
רשימה ביבליוגראפית
רשימה ביבליוגראפית למבוא של דברה בלאק
מפתח

דעותיהם של אנשי העיר המעולה – המקור בערבית

המלאי אזל