על הספר המחברים מתוך הספר ביקורות ועוד עטיפת הספר

החורבן והחשבון

59.00 

מדינת ישראל והשילומים מגרמניה, 1949 - 1953 יעקב טובי

גם אני זוכר את בת אחי שנרצחה שם [בשואה], האם לכן עלי לומר: הרצחת וגם ירשת ? […] האם יהיה זה לכבוד המתים והנרצחים שאנו לא נתבע בחזרה לכל הפחות חלק ניכר של השוד ? אנו דורשים להחזירו לעם ישראל, זוהי חובתו של עם ישראל”. (דברי ראש הממשלה דוד בן-גוריון, ישיבת הממשלה, 31.12.1951)

הסכם השילומים היה הגשר המשמעותי הראשון שנבנה בין העם היהודי לבין העם הגרמני לאחר השואה. החורבן והחשבון מבקש לגולל בפני הקורא את סיפור השתלשלותו של הסכם השילומים, למן הרגע שנהגה לראשונה ועד לחתימתו.

הספר מתבסס על מגוון רחב של מקורות ארכיוניים, חלקם רואים כאן אור לראשונה, מישראל, ארצות הברית ובריטניה. זהו המחקר המקיף והממצה ביותר שנכתב על אחד מן המהלכים הדרמטיים ביותר בתולדות מדינת ישראל.

ד”ר יעקב טובי הינו היסטוריון ומחברם של ספרים ומאמרים אשר עוסקים בהיסטוריה הפוליטית של היישוב העברי בתקופת המנדט הבריטי ושל מדינת ישראל בשנותיה הראשונות.

תוכן העניינים:

הקדמה 
מבוא 
פרק 1 – תחילתה של פעולה, יוני 1949 – פברואר 1950 
פרק 2 – האם נהפוך לגורם מרכזי בסוגיית הפיצויים? 
פרק 3 – מדינת ישראל בוחרת בשילומים, ינואר-מארס 1951 
פרק 4 – מבון לירושלים וחזרה, מארס-יולי 1951 
פרק 5 – ההצהרה הגרמנית, ספטמבר 1951 
פרק 6 – גיוסו של עם — הקמתה של ועידה 
פרק 7 – בין חוב מוסרי לחוב מסחרי 
פרק 8 – דרושה הבהרה של הקנצלר 
פרק 9 – משא ומתן עם גרמניה — מי בעד? מי נגד? 
פרק 10 – בדרך לוואסנאר 
פרק 11 – המשא ומתן על השילומים, מארס-ספטמבר 1952 
פרק 12 – המערכה על אשרור ההסכם, ספט’ -1952 מארס 1953 
פרק 13 – הסכם השילומים — בחינה רב מערכתית 
פרק 14 – שילומים ועוד — הפיצוי האישי והשבת הרכוש 
סיכום 
רשימת מקורות 
מפתח שמות ועניינים

מחיר קטלוגי: ₪90 מחיר באתר: ₪59
לרכישת הספר יש לבחור מהרשימה בקישור הבא לרכישת הספר