על הספר המחברים מתוך הספר ביקורות ועוד עטיפת הספר

הליברליזם בישראל

74.00 

תולדותיו, בעיותיו, עתידותיו

בשלושים שנות שלטונם בארץ יצרו הבריטים זיקה הדוקה בין המשפט

המקומי לבין המשפט האנגלי. מכיוון שהמשפט האנגלי מגלם ערכים

ליברליים, הפכו המשפטנים לסוכנים הראשונים במעלה להטמעת

הליברליזם בתרבות המדינה. החל משנות השבעים של המאה העשרים,

הערכים הליברליים מאוימים על ידי קבוצות דתיות. המשפט הישראלי

הפך זירה חשובה לניהולה של מלחמת תרבות. האם בית המשפט

העליון מנהל את המאבק למען הליברליזם בתבונה?

הליברליזם הישראלי מתפקד בתווך שבין שתי מערכות משמעות

גדולות: הדתיות היהודית והלאומיות היהודית. ערכים מרכזיים של כל

אחת מהן מנוגדים לערכי הליברליזם. הניתן לשלב בין הליברליזם לבין

הדתיות והלאומיות?

הכיבוש והמלחמות בעזה מסכנים את המשך קיומו של הליברליזם.

המחאות נגדם מולידות תגובות־נגד הפוגעות בערכים ליברליים

מרכזיים, כגון חופש הפעולה של ארגוני זכויות האדם, חופש הביטוי,

וחופש הפעולה הפוליטית של האזרחים הערבים.

שוויון הוא ערך ליברלי מרכזי. האם מדינה המחויבת לקידום הפרויקט

הלאומי של קבוצת הרוב שלה מסוגלת לקיים כהלכה את השוויון כלפי

המיעוט הלאומי החי בה?

הליברליזם הישראלי הוא הליברליזם של האוטונומיה. האם זו גירסת

הליברליזם הטובה ביותר? ספר זה טוען שיש להשתית את הליברליזם

הישראלי על רכיבים הלקוחים מהליברליזם הסוציאל־דמוקרטי,

החותר ליצירת התנאים לשגשוג אנושי, וכן מהליברליזם הרפובליקני

והליברליזם הרב־תרבותי.

מחיר קטלוגי: ₪98 מחיר באתר: ₪74
לרכישת הספר יש לבחור מהרשימה בקישור הבא לרכישת הספר