על הספר המחברים מתוך הספר ביקורות ועוד עטיפת הספר

המיעוט הנבחר

63.00 

כיצד עיצב הלימוד את ההיסטוריה הכלכלית של היהודים 1492-70 צבי אקשטיין ומריסטלה בוטיצ‘יני

בשנת 70 לספירה היו רוב היהודים חקלאים אנאלפביתיים, שהתגוררו בארץ ישראל ובמסופוטמיה. ב-1492 היו היהודים מיעוט קטן של עירוניים משכילים, שהתמחו במסחר, במלאכות-יד, בהלוואה בריבית וברפואה, והתגוררו במאות ערים ברחבי העולם המוכר, מסביליה ועד מנגלור. מה הוביל לשינוי קיצוני שכזה? בהמיעוט הנבחר מציגים המחברים תשובה חדשה לשאלה זו, לאחר בחינה של 1500 שנות היסטוריה יהודית מבעד לעדשה של התיאוריה הכלכלית.

צבי אקשטיין ומריסטלה בוטיצ’יני מוכיחים כי בניגוד לתיאוריה הרווחת, לא נבע השינוי מאנטישמיות, מרדיפת היהודים ומהצרת צעדיהם, אלא מתמורות שחלו בעם היהודי עצמו אחרי 70 לספירה – בראש ובראשונה מיישומה של נורמה חדשה שחייבה כל גבר יהודי לקרוא בתורה וללמוד אותה, וכן לשלוח את בניו לבית-הספר.

בשש מאות השנים שלאחר מכן, המירו את דתם יהודים רבים שהתקשו לעמוד בעלותה הכלכלית של הנורמה החדשה, ויהדות העולם הצטמצמה דרמטית. לימים, בעקבות ייסודן והתפשטותן של החליפויות המוסלמיות, חל תהליך של עיור ושל צמיחת המסחר, וגברה הדרישה למקצועות שהעניקו יתרון משמעותי לאוריינות. קרנם של היהודים המשכילים עלתה, בעידן שבו רק מעטים ידעו קרוא וכתוב. משעה שנוצר ביקוש להשכלה, עברו רוב היהודים להתמחות במסחר ובמלאכות-יד. יהודים רבים החלו לנדוד בחיפוש אחר הזדמנויות עסקיות בארבע קצוות הארץ.

בהמיעוט הנבחר מציעים המחברים הסבר מקורי לאחת התמורות החשובות ביותר בתולדות העם היהודי, ומוסיפים תובנות רעננות לדיון המתפתח על השפעתה החברתית והכלכלית של הדת.

הספר זכה בפרס ספר העיון הטוב ביותר לשנת 2012
של ה- National Jewish Book Council.

תכן העניינים

פתח דבר
הקדמה

פרק 1: משנת 70 לספירה עד 1492: כמה יהודים היו בעולם,
היכן התגוררו וממה חיו?
– מישו ועד מוחמד (1 לספירה-622): עולם של חקלאים
– ממוחמד ועד הוּלאגוּ חאן (1258-622): מחקלאים לסוחרים
– מהוּלאגוּ חאן ועד תומס דה טוֹרקֶמאדָה (1492-1258):
סופו של תור הזהב
– תולדות העם היהודי, 70 לספירה-1492: שאלות

פרק 2: האם היו היהודים מיעוט נרדף?
– המגבלות על פעילותם הכלכלית של יהודים
– אפליה במיסוי
– הון פיזי לעומת הון אנושי נייד
– מיעוט דתי הנבדל מרצונו
– הכלכלה של מיעוטים קטנים
– סיכום

פרק 3: עם הספר, 200 לפנה”ס-200 לספירה
– שני עמודי התווך של היהדות, מעזרא ועד הלל (50-500 לפנה”ס):
בית-המקדש והתורה
– המנוף של היהדות: הלימוד כנורמה דתית
– חורבן בית שני: מהעלאת קורבנות לקריאה וללימוד בתורה
– מורשתה של היהדות הרבנית: המשנה
וחינוך יסודי לכול, 10 לפנה”ס-200
– יהדות ולימוד: הקשר הייחודי בעולם המשנה

פרק 4: כלכלה של קריאה וכתיבה בעברית בעולם של חקלאים
– הטרוגניות וההחלטות שעמדו בפני חקלאים יהודים בשנת 200 לערך
– התיאוריה הכלכלית: מודל בסיסי
– התיאוריה הכלכלית: תחזיות
– חיי הכפר בגליל בשנת 200 לערך, מבעד לעדשה התיאורטית
– נספח 4א: מודל פורמלי של לימוד והמרת דת בקרב החקלאים

פרק 5: היהודים בתקופת התלמוד, 650-200: המיעוט הנבחר
– גידול באוריינות בחברה חקלאית
– המרת דתם של חקלאים יהודים
– סיכום

פרק 6: מחקלאים לסוחרים, 1150-750
– כלכלה של קריאה וכתיבה בעברית בעולם של סוחרים
– תור הזהב של יהודים יודעי קרוא וכתוב בימי שלטונן של
החליפויות המוסלמיות
– סיכום
– נספח 6א: מודל פורמלי של לימוד והמרת דת בקרב הסוחרים

פרק 7: היהודי המשכיל נודד, 1250-800
– היהודי הנודד לפני מרקו פולו
– היהודי הנודד בתוך תחומי שלטונן של
החליפויות המוסלמיות
– הגירתה של יהדות ביזנטיון
– הגירת היהודים אל אירופה הנוצרית ובתוכה
– העתקת מיקומו של מרכז הרבנות היהודית סיכום

פרק 8: מאפליה או מבחירה? מסוחרים למלווים בריבית, 1500-1000
– כלכלת הכסף והאשראי באירופה של ימי-הביניים
– התבלטות היהודים כמלווים בריבית: השערות
– הדינמיקה של עיסוק היהודים כמלווים בריבית באירופה של ימי-הביניים
– היהודים כמלווים בריבית באיטליה של ימי-הביניים: ניתוח מפורט
– היחס למלווים בריבית
– עובדות והשערות אלטרנטיביות
– מסוחרים למלווים בריבית: היתרון היחסי בתיווך מורכב
– נספח 8א: כתב זכויות ליהודי וינה

פרק 9: זעזוע הכיבוש המונגולי: האם תעמוד היהדות בקריסתם של
המסחר ושל הכלכלה העירונית?
– כיבושו של המזרח התיכון המוסלמי בידי המונגולים
– התנאים הסוציו-אקונומיים במזרח התיכון בימי שלטונם של המונגולים
– הדמוגרפיה היהודית בימי שלטונם של המונגולים
והממלוכים: ניסוי מבוקר
– מדוע אין בכוחה של היהדות לעמוד בקריסתם של המסחר
ושל הכלכלה העירונית
– סיכום

פרק 10: מ-1492 ועד ימינו: שאלות פתוחות
– דיוקנו של העם היהודי סביבות 1492
– תולדות העם היהודי, 70 לספירה-1492: אחרית דבר
– נתיבו של העם היהודי בחמש מאות השנים האחרונות
– המשכיות במגוון המקצועות המאפיין את היהודים

נספח
ביבליוגרפיה
מפתח

מחיר קטלוגי: ₪84 מחיר באתר: ₪63
לרכישת הספר יש לבחור מהרשימה בקישור הבא לרכישת הספר