על הספר המחברים מתוך הספר ביקורות ועוד עטיפת הספר

הסופים

112.00 

אנתולוגיה שרה סבירי

המסורת המיסטית באסלאם, הידועה בשם סופיות. הסופיות היא ביטוי לרצונם של יחידים וקבוצות לבקש את קרבתו האינטימית של האל באמצעות החוויה וההתבוננות. הסוּפִיות הניבה יבול מרשים ביותר של טקסטים שיש בהם עוצמה פואטית, הגות מעמיקה ותעוזה דתית יוצאת דופן.

האנתולוגיה המוגשת כאן מביאה לראשונה בעברית מבחר מתוך מסורת ספרותית עשירה וארוכת שנים הנמשכת גם היום. בספרות הסוּפִית משתקף עולמם הפנימי של המורים הסוּפים ותלמידיהם באמצעות אמירותיהם, שיריהם, דרכי ההוראה ואורחות החיים שהנחילו, חזיונותיהם, מעשיהם המופלאים והתנסויותיהם המיסטיות.

תוכן עניינים:

פתח דבר

מבוא

1. הסופים בעיני עצמם

א. מהי סופיות ומיהו סופי
ב. מקור השם “סופי”
ג. במה מתייחדים הסופים

2. החבורה הסופית

א. בין מורה לתלמיד
ב. דרך ארץ, הליכות, נימוסין
ג. אבירות נפש
ד. ידידי האל
ה. מעשים מופלאים

3. תחנות ומצבים בדרך

א. תחנות ומצבים
ב. מצבים קוטביים
ג. הרגע המיסטי
ד. אהבה וחשק
ה. כמיהה
ו. קירבת האל
ז. היפעמות
ח. אמירות נפעמות
ט. כיליון והישארות
י. ייחוד האל

4. פרקטיקות סופיות

א. המלחמה בנפש
ב. חשבון הנפש
ג. פרישות
ד. התבודדות
ה. נדודים ונוכריות
ו. תפילת היחיד
ז. ריכוז הקשב
ח. סמאע
ט. זכר

5. פסיכולוגיה סופית

א. הנפש
ב. הלב
ג. מידות טובות
ד. דרך הגינוי
ה. הונאה עצמית
ו. עוני והיזקקות

6. הידיעה המיסטית

א. ידיעה והכרה
ב. ראיית האל
ג. חלומות
ד. טביעת עין
ה. דמיון

נספח השמות

מפתח פסוקי הקוראן

קיצורים

ביבליוגרפיה

מפתח כללי

המלאי אזל