על הספר המחברים מתוך הספר ביקורות ועוד עטיפת הספר

חוק השבות

48.00 

זכויות הגירה וגבולותיהן נעמה כרמי

מעמדו הסמלי של חוק השבות מקשה הן על תומכיו והן על מתנגדיו לדון בו דיון שיטתי וענייני. ספר זה מנתח את חוק השבות ואת השאלות המוסריות והפוליטיות שהוא מעלה, תוך דיון עקרוני בסוגיות האזרחות וההגירה. הוא בוחן באיזו מידה מתיישב חוק השבות עם תפיסת הצדק הליברלית ואיזה מעמד צריכה לקבל, בהקשר זה, התביעה הפלסטינית לזכות השיבה.

הדיון במצב הישראלי מתקיים לאור האתגרים שמציבה ההגירה למדינה הליברלית ולרעיון כי ריבונותה מקנה לה שליטה מוחלטת כמעט על גבולותיה ועל הנכנסים בהם. אתגרים אלו הופכים את ההגירה לאחת מן הסוגיות הפוליטיות הבוערות של זמננו. כיצד יש ליישב בין סמכותה של כל מדינה לקבוע מי יבוא בשעריה לבין תביעתם של המתדפקים על השערים לזכות בסיכוי הוגן באמצעות הגירה? האם קיימת זכות להגירה?

להלן תוכן העניינים:

אסא כשר / בפתח הספר

מבוא

פרק ראשון: חוק השבות: למי ניתן המפתח לבית?
+ רקע היסטורי
+ כניסה וקניית אזרחות
+ חוק השבות כאפליה אסורה
+ חוק השבות כהעדפה מתקנת
+ הביקורת על חוק השבות כהעדפה מתקנת
+ מושא והקשר: האם חוק השבות עומד בתנאים של העדפה מתקנת?
+ האם ניתן להצדיק את חוק השבות כיום?
+ הבחנה מול אפליה
+ האם סיים חוק השבות את תפקידו?

פרק שני: האם ניתן להצדיק העדפה לאומית?
+ שני בסיסים לקבלת אזרחותשני בסיסים לקבלת אזרחות
+ העדפה מול חוסר-פניות
+ לאום, משפחה וסולידריות
+ הטיעון הקומיוניטרי
+ רציונליזציה ומניפולציה
+ האם חברים קודמים?

פרק שלישי: מדיניות הגירה ליברלית
+ הגירה ואזרחות
+ הזכות לאזרחות והחובה להעניק אותה
+ הגירה וריבונות
+ הגבלת הגירה תוך הסתמכות על טיעוני נזק
+ הטיעון מן הסדר הציבורי
+ הטיעון הכלכלי
+ הטיעון התרבותי
+ מתווה למדיניות הגירה
+ הזכות להגירה
+ הגירה בתורת הצדק הליברלית
+ הכנסת האזרחות תחת “צעיף הבורות”
+ מסקנות

פרק רביעי: הגירה, שבות ושיבה
+ האם תביעת השיבה היא זכות
+ שיבה כזכות מוסרית
+ מעמדה של “זכות השיבה” במשפט הבינלאומי
+ הגירה המונית או שיבת עקורים: ההקשר התרבותי
+ מימוש אפשרי של שיבה

נספחים
+ חוק השבות, תש”י-1950
+ חוק האזרחות, תשי”ב-
+ הכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות 143
+ אמנה בינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (חלקים 3-1) בצירוף
הערה והסתייגות של מדינת ישראל עם אישרורה את האמנה
+ אמנה בינלאומית בדבר ביעורן של כל צורות האפליה הגזעית (חלק 1)

הערות

ביבליוגרפיה

מפתח

מחיר קטלוגי: ₪74 מחיר באתר: ₪48
לרכישת הספר יש לבחור מהרשימה בקישור הבא לרכישת הספר
קטגוריות: ,