על הספר המחברים מתוך הספר ביקורות ועוד עטיפת הספר

חיי מרן יוסף קארו

68.00 

מור אלטשולר

ביוגרפיה מקיפה על חייו ויצירתו של ר’ יוסף קארו, גדול אנשי הרוח והמעשה בתור הזהב של צפת במאה השש עשרה ואחד המנהיגים המשפיעים בתולדות ישראל.

הוא נודע בכינוי ’מרן’ (אדוננו) בזכות ספר ההלכות האנציקלופדי בית יוסף וספר הפסקים שולחן ערוך, שהפך שם נרדף להלכה עצמה. מאחורי איש ההלכה הקפדן הסתתר מקובל נלהב, שמלאך שמימי גילה לו את סוד גלגולי הנשמות, רזי התורה ונפלאות הגאולה.

הספר מגולל את סיפור חייו המרתק, מילדותו בצל גירוש ספרד ושמד פורטוגל ועד לימי בגרותו, שבהם לקח חלק בניסיון לייסד סנהדרין בצפת. במהלכו נחשפת אישיותו המורכבת, על התמהיל של דקדקנות הלכתית והתלהבות מיסטית, בנייה של מרכז תורה וקבלה בצפת וציפייה נלהבת לעתיד משיחי.

ברקע מהדהדת אווירת אחרית הימים, שריחפה מעל המלחמות בין הקואליציה הנוצרית באירופה לבין הסולטאן העות’מאני סולימן המפואר. זהו רקע דרמטי לביוגרפיה הראשונה מזה חצי מאה, שנכתבה על מרן יוסף קארו.

תוכן העניינים:

פרק ראשון: איש ההלכה
ילדות בין גולי ספרד בפורטוגל
בחרות במצרים
אדריאנופול, בית הגידול של איש ההלכה

פרק שני: סלוניקי, צמיחתו של מקובל
‘המדרש’ בסלוניקי
יוסף טאיטאצק
ראשית תלמודו בקבלה
חיבורי הקבלה הידועים ליוסף קארו

פרק שלישי: שלמה הלוי אלקבץ
שלמה אלקבץ – פייטן ומקובל
קארו ואלקבץ כמקובלים פעילים
יחסם של קארו ואלקבץ לפילוסופיה

פרק רביעי: שלמה מולכו
אנוסים מתייהדים בסלוניקי
משיח בן אפרים
האפוקליפסה של השליח המצורע וצבא עשרת השבטים
שלמה מולכו ושלמה אלקבץ

פרק חמישי: נבואה
יוסף בעל החלומות
המלאך האנדרוגיני
זכר ונקבה – הלכה וקבלה
הדמיון לנבואת משה

פרק שישי: מנבואת משה לגילוי אליהו
נבואת משה על פי רמב”ם
סגפנות ומרטירולוגיה
המשמעות המשיחית של ‘גילוי אליהו’

פרק שביעי: ‘ספר המגיד’ הוא מגיד מישרים
‘ספר המגיד’ – אוטוביוגרפיה מיסטית
כתיבה מוצפנת
הצפנים במגיד מישרים ובאיגרת אלקבץ
כתיבה מוצפנת ופרשנות אוטוביוגרפית

פרק שמיני: תיקון ליל שבועות
חג שבועות במסורת הסוד
‘החברים’ משתתפי התיקון
סדר הלימוד – בריאה, התגלות וגאולה
תיקון השכינה בלילה הראשון
תיקון השכינה בלילה השני

פרק תשיעי: לגאול ולהיגאל
העלייה לארץ ישראל וקידוש השם
הגלות כמוות
שבוּעת העלייה לארץ ישראל

פרק עשירי: החטא ועונשו
מגפה ומוות בסלוניקי
‘טיול’ בתיקיי סוּפִי וחטאו של יוסף דלה ריינה
‘הטרוד ועלוב’ בניקופול

פרק אחד עשר: המסע אל הישועה
אל המוות ובחזרה
סוד גלגולי אד”ם – אדם, דוד, משיח
סוד העיבור של נשמת רעייתו
נישואיו השניים – תיקון מלכות בית דוד

פרק שנים עשר: תיקון התיקון
השכינה – המלאך הגואל
השושנה השמימית
אילת אהבים – ביוגרפיה רוחנית של יוסף קארו
חידוש שבועת העלייה

פרק שלושה עשר: המסע לארץ ישראל
שלמה אלקבץ נפרד מבני סלוניקי
ברית הלוי – השכינה נפרדת מן הגלות
‘ואלה אשר הלכו משלוניקי לארץ ישראל’

פרק ארבעה עשר: צפת
התיישבות היהודים בצפת ובגליל
מעלייה לרגל להתיישבות של קבע
הנגיד יעקב בירב

פרק חמישה עשר: חידוש הסמיכה וייסוד סנהדרין בצפת
שיטת רמב”ם לחידוש הסנהדרין
ירושלים נגד צפת
פילוג פנימי בצפת
המלאך השמימי וכישלון חידוש הסנהדרין
מר”ן – מאתיים רבנים נסמך

פרק שישה עשר: בית יוסף
בית יוסף – צינור השפע מגן עדן
הקדמת בית יוסף
מספר הלכות לאנציקלופדיה של ההלכה
מקורות בית יוסף
‘קרסים בלולאות’
בית יוסף כתחליף לתלמוד
בין בית יוסף לשולחן ערוך
שולחן ערוך ‘בדרך קצרה בלשון צח וכולל’

פרק טו”ב: שולחן ערוך
קודיפיקציה של ההלכה
‘רבים חללים תפיל המחלוקת’
שלושת ‘עמודי ההוראה’ וה’מפה’ על השולחן
שולחן ערוך – סנהדרין הדורות בארץ ישראל
שולחן ערוך, נבואה ומשיחיות

פרק ח”י: תור הזהב של צפת
יוסף קארו כמנהיג העולם היהודי
פולחן תיקוני השכינה בצפת
חבלי משיח
ראשו כתם פ”ז
ירידתה של צפת

אחרית דבר
נספחים
ביבליוגרפיה ומפתחות

מחיר קטלוגי: ₪90 מחיר באתר: ₪68
לרכישת הספר יש לבחור מהרשימה בקישור הבא לרכישת הספר