על הספר המחברים מתוך הספר ביקורות ועוד עטיפת הספר

יהודה הלוי – שירים

0.00 

סדרת שירת תור הזהב ישראל לוין - עורך

פריחת השירה העברית בספרד היא תופעה מדהימה על פי כל קנה מידה. היהודים בחצי האי האיברי היו מיעוט שהופלה לרעה גם בתקופות הטובות ביותר. קבוצה לא גדולה של אנשי רוח יהודים בחרה ליצור בשפה העברית, שפה שאפילו לא כל היהודים שלטו בה על בורייה. נדיר מאד ששירה גדולה נכתבת בשפה שנייה.

השירה הלטינית הגדולה נעלמה עם נפילת רומא. השירה העברית של ספרד, שירה שבשיאה אינה נופלת ממיטב שירת אירופה, נכתבה על ידי אנשים שעברית לא הייתה שפת אמם. ר’ יהודה הלוי (1141-1075) היה אחד ממחוללי הנס הזה. נערץ ואהוב על עמיתים ותלמידים, יהודה הלוי היה משורר פורה ומחברו של ספר “הכוזרי”.

בקלילות מופלאה נעים שיריו בין שבחי האהבה והיין לתהילת האל ובין קינה על מות ידידים לגעגועים לציון, ציון בפאתי מזרח אשר אליה נכספת נפשו. בקיץ שנת 1140 עזב יהודה הלוי את ספרד ונסע מזרחה. הוא לא הגיע למחוז חפצו. ב-1141 מת בדרכו לארץ ישראל.

הספר הזה נועד לסייע בהפיכת יהודה הלוי משם רחוב לנוכחות חיה בתרבות העברית החדשה.

זה הוא הספר השני בסדרת ספרים חדשה, סדרת: “שירת תור הזהב”, המציעה לקורא העברי מהדורה חדשה של מיטב שירת ספרד בימי הביניים. בלווי מבואות והערות.

הספר הראשון בסדרה: שלמה אבן גבירול – שירים ראה אור בחודש פברואר 2007. כמו כן יראו אור בסדרה: שירת שמואל הנגיד, שירת משה אבן עזרא, , שירת אברהם אבן עזרא, שירת יהודה אלחריזי ושירת טודרוס אבולעפיה.

הסדרה היא חלק מפרויקט ספרות מופת עברית של מרכז ההדרכה לספריות בסיוע המחלקה לספרות, מנהל התרבות.

תוכן עניינים:

הקדמה כללית מאת ישראל לוין

רבי יהודה הלוי – האיש ויצירתו

מדור א: אהבה ויין

מה לך צביה; בך אעיר זמירות; לקראת חלל חשקך; ליל גילתה אלי; יום שעשעתיהו; עפרה תכבס; בחייכם תנו שכר;יעלת החן תשאלני; חמה בעד רקיע צמה; יעלת חן רחמי; את עפרה צבית ארמון; מה יפית יפת העין; לאט לי אין נקלותי ודלותי; בי הצבי; נטה אל בית ידידך ויינו; אשישות מבלי יין

מדור ב: שבח וידידות

הריח מור; איך אחריך אמצא מרגוע; ידענוך נדוד; אחר גלות סוד; דוד בחלום נטה; אש הנדוד נפלה; גביר תורה; שלום לבת רבו נגופיה; בעברי על פני רימון; עין נדיבה; ארץ כילדה היתה יונקת; מפאתי היכל; בעלת כשפים; לא האמין אמון; שיר דברו צופיו; צבי שני אורים; לבי מעירי; יאור יואר; הגיע זמן קץ; הרף שאון ים

מדור ג: על מות

עלי כזאת תבכינה; אהה לא יום בשורה; זעק יער; זאת התלאה; אוי לצעירי הצאן; אליכם קורא; מה לעם כי מררו; מרעי ושכני; הה בתי השכחת; ליעלת חן תמה

מדור ד: אמצא בלבי אוהבי

ישן בכנפי הנדוד; כל עצמותי תאמרנה; ים סוף וסיני למדוני; מידך היתה ללבי; מי כמוך עמקות גולה; יה, אנה אמצאך; יעירוני רעיוני; ישן אל תרדם; מי יתנני עבד אלוה; אדני נגדך כל תאותי; ידעתני בטרם תצרני; גלילי זבול ראו הדרך; יעירוני בשמך רעיוני; לקראת מקור חיי; עבדי זמן; בכל לבי אמת

מדור ה: אצולה מרוח הקדש

ברכי אצולה מרוח הקדש; יקרה שכנה גויה; ידועת אמונות; ישנה בחיק ילדות; יחידה שחרי האל; שם אלהים אודה; שובי נפשי למנוחיכי; יחידה יחדי נא; משגיב בכחו; ברכי נפשי את ה’; נפשי לבית אל

מדור ו: אתה נורא אתה

שמי השמים לא יכלכלוהו; אתה נורא אתה; יה שמך ארוממך; אלהים, אל מי אמשילך; אמרות האל טהורות

מדור ז: בין צבאות שעיר וקדר

אקונן על מר תלאותי; יום צר עלי יצור; יונה נשאתה; יבשו אלי; יושב ושומם; לכם בני ציון; יוני גאיות; יאשוני מרחמיך; הלנופלים תקומה; יודעי יגוני; יה למיחלים; יוצאת אל החרבה; יונה בפח מצרים; ידידי השכחת; ירה חציו אל תוך לבי; יה למתי צפנת; יעלת חן ממעונה רחקה; מאז מעון האהבה היית; יונת רחוקים נדדה יערה; אשחר עדתי; נמת ונרדמת; שמש וירח

מדור ח: קומי אורי

יונה איך תדמי; ישע חכי מהאל; יפה כתרצה; יעלת חן קומי אורי; יאמץ לבבך; יונת רחוקים נגני; ישן ולבו ער

מדור ט: לבי במזרח

ציון הלא תשאלי; לבי במזרח; יפה נוף; אלוהי, משכנותיך ידידות; אליך אלכה; דבריך במור עובר; היוכלו פגרים; התרדף נערות; יועץ ומקים; לך נפשי בטוחה; אלהי אל תשבר; אמר בלב ימים; אצעק בלב נמס; קראו עלי בנות; למצרים עלי כל עיר; אלהי פלאך; אם רצון נפשכם; זה רוחך צד מערב

מילון מונחים

מפתח המשקלים

לקריאה נוספת

התחלות השירים לפיסדר אלף-בית

המלאי אזל