על הספר המחברים מתוך הספר ביקורות ועוד עטיפת הספר

כבוד המלכים

100.00 

האפוס הלאומי האתיופי רן הכהן, תרגום, מבוא והערות

כבוד המלכים הוא האפוס הלאומי של אתיופיה. אגדת שלמה המלך ומלכת שבא, העומדת במרכזו, היא הרחבה ופיתוח של הסיפור המקראי
(מלכים א י). מלכת שבא, היא מלכת אתיופיה, שומעת על חוכמתו של שלמה המלך ועולה לירושלים לראותו.

בביקורה היא מקבלת על עצמה את דת אלוהי ישראל. המלך מפתה אותה, ובשובה לארצה היא יולדת בן. בבגרותו, בן המלך נוסע אל שלמה אביו וחוזר לאתיופיה ובאמתחתו ארון הברית שנחטף מבית המקדש. לצד הסיפור המרכזי הזה, שזורים באפוס קטעי פרשנות ושלל אגדות על דמויות מן המקרא.

כבוד המלכים שימש בסיס אידיאולוגי לשלטונם של קיסרי אתיופיה, שראו עצמם כצאצאי שלמה המלך. האמונה המבוטאת בו, כי האתיופים הם ממשיכי דרכם של בני ישראל, מסבירה גם את ריבוי המנהגים היהודיים בנצרות האתיופית.

כבוד המלכים נכתב בלשון האתיופית הקלאסית (גֶעֶז) ונחתם בחוגי הכנסייה, ככל הנראה בתחילת המאה הארבע–עשרה. זהו תרגומו הראשון לעברית, והוא מלווה במבוא מקיף. המהדורה המוערת חושפת לא רק את מקורותיו של האפוס בתנ”ך ובספרות הנוצרית הקדומה, אלא גם מקבילות מפתיעות לספרות האגדה ולמדרשים.

סדר הפרקים

פתיחה
א. על כבוד המלכים
ב. על גדולת המלכים
ג. על ממלכתו של אָדָם
ד. על הקנאה
ה. על ממלכתו של שת
ו. על חטאו של קין
ז. על נוח
ח. על המבול
ט. על בריתו של נוח
י. על ציוֹן
יא. ובו הסכימו שלוש מאות ושמונה־עשר האורתודוכסים
יב. על כנען
יג. על אברהם73
יד. על בריתו של אברהם
טו. על יצחק ויעקב
טז. על ראובן
יז. על כבודהּ של ציון
יח. ובו הסכימו הבישופים
יט. על היכן שנמצא הספר הזה
כ. על חלוקת הארץ
כא. על מלכת הדרום
כב. על תָּמְרִין הסוחר
כג. ובו שב תמרין לאתיופיה
כד. ובו התכוננה למסע
כה. איך באה אל שלמה המלך
כו. ובו דיבר המלך עם המלכה
כז. על העובֵד
כח. איך הורה למלכה
כט. על השלוש מאות ושמונה־עשר
ל. איך נשבע להּ המלך שלמה
לא. על האות אשר נתן למלכה
לב. איך ילדה ובאה לארצהּ
לג. איך ירד מלך אתיופיה
לד. איך הגיע אל ארץ אִמוֹ
לה. על שר צבאו אשר שלח שלמה המלך אל בנו
לו. ובו פגש המלך שלמה את בנו
לז. ובו שאל שלמה את בנו
לח. ובו חשב המלך לשלוח את בנו עם בניהם
לט. ובו המליכו את בן שלמה
מ. ובו הורה צדוק הכוהן לדויד המלך
מא. על ברכת המלכים
מב. על עשרת הדיברות
מג. ובו צֻווּ בני החיל של ישראל
מד. איך לא יאה להלעיז על המלך
מה. איך בכו הנשלחים ונועצו
מו. איך נועצו על אודות ציון
מז. על קורבן עזריה וקורבן המלך
מח. ובו לקחו את ציון
מט. ובו בירך האב את בנו
נ. ובו נפרדו מאביו והתאבלה העיר
נא .ובו אמר לצדוק הכוהן, “לך והבא את הכסות אשר עליה”
נב. ובו הלך צדוק הכוהן
נג. ובו ניתנה המרכבה לאתיופיה
נד. ובו התנבא דויד וקיבל את ציון
נה. איך שמחו אנשי אתיופיה
נו. על שוב צדוק הכוהן אחרי מתן המתת
נז. על נפילת צדוק הכוהן
נח. ובו קם שלמה להורגם
נט. ובו חקר את המצרי, עֶבד פרעה
ס. ובו ספד שלמה לציון
סא. על שוב שלמה ירושלימה
סב. על אשר ענה להם שלמה
סג. ובו הסכימו גדולי ישראל
סד. ובו פיתתה בת פרעה את שלמה
סה. על חטא שלמה
סו. על נבואת כריסטוס
סז. על קינת שלמה
סח. על ישועתנו מרים
סט. על שאלת שלמה
ע. איך הומלך רחבעם
עא. על מרים בת דויד
עב. על מלך רומא
עג. על ראשית משפטו של אַדרָמי מלך רומא עד. על מלך מִדיןָ
עה. על מלך בבל
עו. על עֵדי השקר
עז. על מלך פרס
עח. על מלך מואב
עט. על מלך עמלק
פ. על מלך פלשתים
פא. כיצד הרג בן שמשון את בנו של מלך הפלשתים
פב. על ירידתו של אברהם למצרים
פג. על מלך הישמעאלים
פד. איך שב מלך אתיופיה לארצו
פה. ובו שמחה מָכּדֶָה המלכה
פו. ובו המליכה מָכּדֶָה את בנהּ
פז. ובו נשבעו שופטי אתיופיה
פח. ובו סיפר לאמו איך הומלך
פט. ובו דיברה המלכה אל בני ישראל
צ. ובו שיבח עזריה את המלכה ואת עירהּ
צא. זה אשר יאכלו, טהור וטמא
צב. ובו חידשו את מלכות דויד
צג. איך השחיתו אנשי רומא את האמונה
צד. מלחמת מלך אתיופיה הראשונה
צה. ובו הסכימו על כבודו של מלך אתיופיה
צו. על נבואות כריסטוס
צז. ובו הלינו ישראל
צח. על מטות משה ואהרן
צט. על שני העבדים
ק. על המלאכים הסוררים
קא. על הנוכחוּת בכול
קב. על הרֵאשית
קג. על קרנות המזבח
קד. עוד על התיבה ועל דברי הכופרים
קה. על אמונתו של אברהם
קו. הנבואה על בואו של כריסטוס
קז. על כניסתו לירושלים בתהילה
קח. על רשעותו של יהודה הסורר
קט. על צליבתו
קי. על תחייתו
קיא. על עלייתו ועל בואו בשנית
קיב. על מה שהראו הנביאים בעצמם
קיג. על המרכבה ועל ממַגּרֵ האויב
קיד. על שובהּ של ציון
קטו. על משפטם של ישראל
קטז. על מרכבתהּ של אתיופיה
קיז. על מלך רומא ומלך אתיופיה
[קולופון]

המלאי אזל

קטגוריות: ,