על הספר המחברים מתוך הספר ביקורות ועוד עטיפת הספר

כתר מלכות

59.00 

לרבי שלמה אבן גבירול ישראל לוין

השירה העברית בימה”ב היא אחד משיאי היצירה היהודית בכל הדורות. בתור הזהב בספרד הצליח קומץ המשוררים העבריים להגיע להישג חסר תקדים: הם כתבו שירה גדולה ומרגשת, שירה שאינה נופלת במאום משירת גדולי משוררי אירופה, בשפה שלא הייתה שפת אימם, מוקפים בסביבה, עוינת לא פעם, שלא ידעה להעריך את המפעל המופלא שחידוש נועז של השפה העברית ויצירתיות פואטית כרוכים בו יחדיו.

כתר מלכות מאת שלמה אבן גבירול, מן המבריקים והטראגיים שבמשוררים הללו. ילד פלא זה שמת בדמי ימיו ממחלה קשה, הותיר אחריו מורשת מופלאה של שירים רבי עוצמה. כתר מלכות הוא מפסגות יצירתו.

זהו שיר פילוסופי ארוך המתאר את האל, את הבריאה ואת האדם העומד בפני בוראו. אין כאן פשוט פילוסופיה בטורי שירה, אלא יצירה מרגשת ואישית מאד המתארת רעיונות עמוקים ותחושות עזות.

כתר מלכות שמצא את דרכו אל סידורי התפילה של הימים הנוראים , זוכה כאן לראשונה למהדורה ביקורתית, לפירוש מאיר עיניים ולמחקר מקיף מאת פרופ’ ישראל לוין, אחד מחשובי חוקרי רשב”ג בעולם.

להלן תוכן העניינים: 
+ הקדמה
א. הערות פתיחה

ב. “כתר-מלכות” – המבנה והצורה

השם
פרוזה מחורזת או שירה לא שקולה
ריבוי ואחדות במבנה של “כתר-מלכות”

ג. החלק הראשון (פיסקאות ב’-ט’)

הערות אחדות במקום סיכום ביניים
אור עליון (פיסקה ז’)
הכול סוד אחד (פיסקה ח’)
מתארי הבורא לעולמו הנברא (פיסקה ט’)

ד. החלק השני (פיסקאות י’-ל”ב)

המקורות היווניים של תמונת העולם בחלק השני של “כתר מלכות”
על המקורות הערביים המשוערים שהשפיעו על תמונת העולם האסטרונומית בחלק השני של “כתר-מלכות”
הערות אחדות על “מדע” האסטרולוגיה שהשפיע על תמונת העולם בחלק השני של “כתר-מלכות”
אסטרונומיה ואסטרולוגיה ב “כתר-מלכות”
גלגלי הכוכבים: א. גלגלי כוכבי הלכת (פיסקאות כ”א-כ”ב)
גלגלי “המאור הקטן” ו”המאור הגדול” – הירח והשמש (פיסקאות י”א-י”ב, ט”ו-י”ז)
הגלגל השמיני – גלגל כוכבי השבת (פיסקאות כ”א-כ”ב)
הגלגל התשיעי – המניע הראשון (פיסקה כ”ג)
הגלגל העשירי – גלגל השכל (פיסקה כ”ד)
עולם המלאכים וכיסא הכבוד (פיסקאות כ”ה-כ”ו)
השמיים מספרים כבוד אל
הערת ביניים – על מערכות המספרים בחלק השני של “כתר-מלכות”
החלק השני של “כתר-מלכות” בראייה פרספקטיבית

ה. המעבר לחלק השלישי של “כתר-מלכות” (פיסקאות כ”ז-ל”ב)

הנפש (פיסקאות כ”ט-ל’)
גוף האדם (פיסקאות ל”א-ל”ב)
חוליית הקישור בין החלק השני והחלק השלישי של “כתר-מלכות”

ו. החלק השלישי – אברח ממך אליך (פיסקאות ל”ג – מ’)

וידויו של חוטא (פיסקאות ל”ג – ל”ה)
וידויו של מובס במאבקו ברוע (פיסקה ל”ו)
וידויו של ‘נגש ונענה מכה אלהים ומענה’ (פיסקה ל”ז)
אברח ממך אליך (פיסקה ל”ח)
סיומה של היצירה (פיסקאות ל”ט-מ’)

ז. במקום סיכום – הערות אחדות על עניינים שונים

1. על הלשון, המשקל והצורה בפייטנות הספרדית
2. על אבן גבירול כ”מכוננה האמיתי” של האסכולה הפייטנית הספרדית
3. על כמה מן הסליחות של רשב”ג וזיקתן לחלק השלישי של “כתר-מלכות”
4. על הקשר ל”כתר-מלכות”; עיון בסליחה “תעה לבבי אחרי התהו”

ח. ההשפעות השונות על “כתר-מלכות”

1. השפעת רס”ג על “כתר-מלכות”
2. השפעת המיסטיקה העברית הקדומה על “כתר-מלכות”
3. המיסטיקה הניאו-אפלטונית ו”כתר-מלכות”
4. השפעת הפרישות (אלזֻהד) על “כתר-מלכות”
5. עניינים של מדע ופילוסופיה ב”כתר-מלכות”
6. השפעת הספרות הערבית על “כתר-מלכות”

ט. השפעת “כתר-מלכות” על השירה העברית בספרד אחרי דורו של רשב”ג

“כתר-מלכות” והבקשות של בַּחיי אבן בַּקודה
“כתר-מלכות” ושני פיוטים של יהודה הלוי: “אברך את ה’ ” והווידוי “רבונו של עולם אמרתי עווני אנשנו”
“כתר-מלכות” והתפילה “לך ה’ הגדולה והגבורה […] אתה הוא יסוד היסודות” לרדב”ז
מקודש לחול – “כתר-מלכות” והקצידה “בשם אל אשר אמר” למשה אבן עזרא
“אברח ממך – אליך” – גלגולו של מוטיב
הערות אחדות במקום סיכום

כתר-מלכות” לרשב”ג
(נוסח ביקורתי על פי כתבי-יד ודפוסים ישנים)

+ הקדמה ורשימת כתבי-יד ודפוסים

הפיוט “כתר-מלכות”
חילופי נוסח

+ מפתח הקיצורים הביבליוגרפיים
+ מפתח השמות
+ מפתח השירים והפיוטים (לפי מחברים)

מחיר קטלוגי: 79 ₪ מחיר באתר: 59 ₪
לרכישת הספר יש לבחור מהרשימה בקישור הבא לרכישת הספר