על הספר המחברים מתוך הספר ביקורות ועוד עטיפת הספר

מדיטציה יהודית

70.00 

התפתחותן של תרגולות רוחניות ביהדות זמננו תומר פרסיקו

האם יש מסורת מדיטטיבית יהודית? האם הנביאים, החכמים, המקובלים, החסידים תרגלו צורות שונות של מדיטציה? בספר הזה מובא בפני הקורא לראשונה המגוון המלא של הזרמים המדיטטיבים ביהדות.

חלקו הראשון של הספר סוקר את שורשי המדיטציה היהודית מתקופת בית שני ועד ימינו. חלקו השני מתמקד במספר מנהיגים רוחניים בני זמנו – מן האדמו”ר מפיאסצנה, דרך זלמן שחטר–שלומי, ועד ארז משה דורון ויצחק גינזבורג – המלמדים מדיטציה ממקורות יהודיים ואחרים.

לאורך הספר מבואר העיסוק הגובר והולך במדיטציה יהודית בזמננו, בין אם על ידי פיתוח מסורות תרגול יהודיות מהעבר, ובין אם על–ידי אימוץ מסורות תרגול הינדואיסטיות ובודהיסטיות, כחלק מן השינוי העמוק שעוברים החיים הדתיים במערב בעת הנוכחית.

תוכן העניינים, פרקי הספר:

תודות
הקדמה
מדיטציה
החוויה המיסטית
ספרות המרכבה וההיכלות
הרמב”ם
ראשית הקבלה
קבלת צפת
החסידות
חסידות ברסלב
חסידות חב”ד
שינויים ותמורות בתחילת המאה ה־20
הפרקטיקה המדיטטיבית אצל מנחם עקשטיין
טכניקות מדיטטיביות אצל האדמו”ר מפיאסצנה
התרבות הרוחנית של הניו־אייג’ והרוחניות העכשווית
הג’ואיש רניואל ומקורותיו הרעיוניים
התפתחות הניו־אייג’ בישראל
מדיטציה יהודית על פי ר’ אריה קפלן
מדיטציה יהודית על פי ר’ זלמן שחטר־שלומי
פרקטיקות מדיטטיביות בקרב מנהיגים רוחניים
בני זמננו בחסידות ברסלב
מדיטציה יהודית אצל הרב יצחק גינזבורג
סיכום ומיקום המחקר בהקשר תרבותי רחב
אחרית דבר
ביבליוגרפיה – מקור
ביבליוגרפיה – מחקר
מפתח

המלאי אזל