על הספר המחברים מתוך הספר ביקורות ועוד עטיפת הספר

מהי הפילוסופיה העתיקה?

70.00 

פייר אדו

הקורא המודרני נוטה לקרוא את הפילוסופיה העתיקה כתרגיל מופשט, “אקדמי” במהותו. הפילוסוף “מתפלסף”. זוהי התפיסה המקובלת במערב מאז חזרה אליו הפילוסופיה היוונית במאה ה-12. מטרתו של הפילוסוף, על פי גישה זו, היא להסביר את העולם ולא לשנותו, לתאר את מהות הטוב ולא לדחוף בני אדם לעשותו.

תרגום ההלכה למעשה היא תפקידם של אחרים. ב”מהי הפילוסופיה העתיקה” מראה פייר אדו, כי בעולם העתיק הייתה הפילוסופיה בראש ובראשונה מדריך לחיים של מצוינות מוסרית. הדיון המופשט נועד להצדיק ולהסביר את דרך החיים הזאת. אוהב החכמה הקדיש את חייו לתרגילים הרוחניים שנועדו להפוך אותו לאדם טוב יותר.

פילוסוף הדורש נאה ואינו מקיים נאה, בגופו וברוחו, את צווי החכמה, לא נחשב בעולם העתיק לאוהב חכמה אמיתי. הפרדת ההלכה מן המעשה בפילוסופיה המערבית הפכה אותה “לאקדמית” בדרך שהאקדמיה של אפלטון מעולם לא הייתה.

תוכן העניינים

+ פתח דבר

+ חלק ראשון: ההגדרה האפלטונית של הפילוסוף ומקורותיה

פרק ראשון: הפילוסופיה לפני הפילוסופיה 
ההיסטוריא של ההוגים הראשונים של יוון
הפיידיא
הסופיסטים של המאה החמישית

פרק שני: הופעת רעיון ה”התפלספות” 
העדות של הרודוטוס
הפעילות הפילוסופית, הגאווה של אתונה
רעיון החוכמה (sophia)

פרק שלישי: דמותו של סוקרטס 
דמותו של סוקרטס האי־ידע הסוקרטי והביקורת על הידע הסופיסטי
הקריאה של ה”אינדיבידואל” ל”אינדיבידואל”
הידע של סוקרטס: הערך המוחלט של הכוונה המוסרית
התעניינות בעצמי, התעניינות באחרים

פרק רביעי: ההגדרה של הפילוסוף ב”המשתה” של אפלטון 
“המשתה” של אפלטון
ארוס, סוקרטס והפילוסוף
איסוקרטס

+ חלק שני: הפילוסופיה כצורת חיים

פרק חמישי: אפלטון והאקדמיה 
הפילוסופיה כדרך חיים באקדמיה של אפלטון
השיח הפילוסופי של אפלטון

פרק שישי: אריסטו ובית ספרו 
דרך החיים ה”רעיונית”
הרמות השונות של החיים “הרעיוניים”
גבולות השיח הפילוסופי

פרק שביעי: האסכולות ההלניסטיות 
המאפיינים הכלליים
השפעות מזרחיות?
האסכולות הפילוסופיות
הציניזם
פירון
האפיקוריזם
הסטואה
האריסטוטליזם
האקדמיה האפלטונית
הפילוסופיה הסקפטית

פרק שמיני: האסכולות הפילוסופיות בתקופת הקיסרות 
מאפיינים כלליים
פלוטינוס ופורפיריוס
הניאו־פלאטוניזם לאחר פלוטינוס והתיאורגיה

פרק תשיעי: פילוסופיה ושיח פילוסופי 
הפילוסופיה והרב משמעות של השיח הפילוסופי
התרגילים הרוחניים
החכם
סיכום

+ חלק שלישי: שבר והמשכיות. ימי הביניים והעת המודרנית

פרק עשירי: הנצרות כפילוסופיה התגלותית 
הנצרות מגדירה עצמה כפילוסופיה
נצרות ופילוסופיה עתיקה

פרק אחד עשר: התפיסה העתיקה של הפילוסופיה – היעלמויות וחזרות 
עוד פעם אחת: נצרות ופילוסופיה
הפילוסופיה כמשרתת התיאולוגיה
אמני התבונה
נוכחותה העיקשת של תפיסת הפילוסופיה כדרך חיים

פרק שנים עשר: שאלות וכיווני מחשבה

+ אחרית דבר מאת רון ניולד
+ לוח זמנים
+ רשימת מקורות עתיקים

המלאי אזל