על הספר המחברים מתוך הספר ביקורות ועוד עטיפת הספר

מכונת הדיבור בתור מורה שפות: פה מדברים עברית

82.00 

שלמה יזרעאל, עורך

“מכונת הדיבור בתור מורה שפות: פה מדברים עברית” הוא שמה של ערכת תקליטים ללימוד עברית שיצאה לאור בגרמניה בשנת 1934, שנה וחצי לאחר עליית הנאצים לשלטון.

בערכה זו, הכוללת שיחות מחיי הארץ בתקופת המנדט הבריטי, אנו שומעים לראשונה עברית מדוברת בת התקופה, ועמה עדות לתקופה מרתקת בחיי העם והארץ. זו התקופה אשר בה עוצבה דמותה של ישראל המתחדשת ואשר בה הפכה העברית ללשון חיה, לשונם הטבעית והתוססת של ילידי הארץ.

צוות חוקרים בתחומים שונים מנתח את הרקע לעלייה הגדולה מגרמניה בשנים הראשונות לעליית הנאצים לשלטון, את עולמם של ה”יֶקים” שחיפשו ומצאו מקלט במולדתם ההיסטורית, את חיי היומיום בארץ ישראל, את דרכי לימוד העברית בגולה ובארץ, את העברית שדוברה בארץ בתקופת המנדט, ואת העברית הנשמעת בהקלטות אלה – רקעה ועיגונה בעברית המדוברת של ארץ ישראל.

עוד בספר סיפור קצר מאת יורם קניוק, המלַווה עדות היסטורית בת התקופה. הספר מלוּוה באיורים וצילומים רבים המעשירים את החוויה התרבותית שבקריאתו.

ערכת התקליטים במלואה – הקלטות וחוברות לימוד – מוגשת לקורא באתר אינטרנט נלווה: לאתר הספר

i

ב- i.2012 התקיים בבית התפוצות, ערב חגיגי לכבוד צאת הספר. בערב בהנחיית בני הנדל השתתפו: הסופר יורם קניוק שנזכר בערגה ביקֶים של ילדותו, פרופ‘ גדעון ביגר שוחח על החיים בארץ בשנות השלושים, ד“ר יעל רשף ספרה על התבססות הדיבור העברי בתקופת המנדט ופרופ‘ שלמה יזרעאל הסביר כיצד היה מבלשן לבלש.

תוכן העניינים:

סימונים וראשי תיבות
פרולוג

א: מְכוֹנַת הַדִּבּוּר בְּתוֹר מוֹרֵה שָׂפוֹת: פֹּה מְדַבְּרִים עִבְרִית – צוהר ללשון החיה ולחיי הארץ בתקופת המנדט הבריטי מאת שלמה יזרעאל

ב: במעבר הזהויות: מגרמניה לארץ ישראל מאת גיא מירון

ג: הנפשות הפועלות – אמיל כהן; אשר, דב זאב והלנה פלבנר
מאת איל יעקב איזלר

ד: הקלטות, תקליטים, ומְכוֹנַת הַדִּבּוּר של אוטו שפרלינג
מאת איל יעקב איזלר

ה: החיים בארץ ישראל 1934-1925 מאת גדעון ביגר

ו: אתנחתא ספרותית מאת יורם קניוק מכתב לארנסט ולטר כץ , הרמן רייטלר ומשה קניוק גדרה כמשל: ולטר כץ ובית המתכת שלו

ז: לימוד עברית בארץ ישראל ובתפוצות
– היבטים פדגוגיים מאת צילה שלום

ח: התבססות הדיבור העברי בתקופת המנדט מאת יעל רשף

ט: העברית המדוברת בתקופת התהוותה
– סוגיית מקורות המידע מאת יעל רשף

י: איך דיברו עברית? – מאפיינים לשוניים של העברית המדוברת בעשורים הראשונים לקיומה מאת יעל רשף

יא: פֹּה מְדַבְּרִים עִבְרִית – איזו עברית מדברים פה! למקורותיה של העברית הנלמדת בעֶרכַּת “פה מדברים עברית” מאת חיים א’ כהן

יב: פֹּה מְדַבְּרִים עִבְרִית; “פה” דווקא, לא “שם” – עדות ערכת התקליטים על העברית המדוברת בארץ ישראל בתקופת המנדט מאת שלמה יזרעאל

יג: אֶמְסור לְךָ אֶת הַנָּחוץ וְגַם בְּסֵדֶר – תמליל מוער מאת שלמה יזרעאל

הערות
רשימת הקיצורים הביבליוגרפיים
רשימת האיורים
נופי עבר והווה: תצלומים

מחיר קטלוגי: ₪109 מחיר באתר: ₪82
לרכישת הספר יש לבחור מהרשימה בקישור הבא לרכישת הספר
קטגוריות: ,