על הספר המחברים מתוך הספר ביקורות ועוד עטיפת הספר

מנהיגות מעצבת

48.00 

מבט פסיכולוגי מיכה פופר

הדיון במנהיגות נוטה להתמקד באותם “קוסמים” מעטים היודעים להוליך את ההמונים, לעורר התלהבות והערצה ההופכות בני אדם מיושבים בדעתם לעדר. בדור הסובל מהיעדר מנהיגות, קל להתגעגע לאותם רועי-עדרים מן העבר. קל לשכוח כי מנהיגות כזאת יכולה להיות הרסנית ביותר, וכי גם במיטבה היא מחלישה את המונהגים בהופכה אותם לילדים המצפים לקולו המצווה של אב גדול.

מיכה פופר, מחשובי חוקרי המנהיגות כתופעה פסיכולוגית, בוחן בספר הקצר הזה מודל שונה של מנהיגים: מנהיגים שאינם רועי צאן, אלא מורי דרך. הם יודעים לשתף, ולהעצים; הם מלמדים את ההולכים אחריהם לפקוח עיניים ולא לעוצמן. הם מותירים אחריהם גנים פורחים וקהילות משגשגות. ספר על מקורותיה האישיים והחברתיים של “מנהיגות מעצבת”.

תוכן העניינים

+ מבוא

+ פרק 1: מנהיגות – מבט ממעוף הציפור

המנהיג; מנהיגות כביטוי של נסיבות;
מנהיגות כתופעה תודעתית של מונהגים

+ פרק 2: התבוננויות שונות בתופעת המנהיגות

הטיות בניתוח תופעת המנהיגות; מנהיגות כמערכת יחסים; מנהיג ומונהגים – יחסי נסיגה (יחסים רגרסיביים); מנהיג ומונהגים – יחסי התפתחות; מנהיג ומונהגים – יחסים סמליים

+ פרק 3: מנהיגות מעצבת

מנהיגות מעצבת בחיי היום-יום

+ פרק 4: התפתחותם של מנהיגים מעצבים

המוטיבציה להנהיג; מרכיבי יסוד ביכולת להנהיג;
תהליכים התפתחותיים של מנהיגות

+ סיכום 
+ ביבליוגרפיה 
+ מפתח

מחיר קטלוגי: ₪64 מחיר באתר: ₪48
לרכישת הספר יש לבחור מהרשימה בקישור הבא לרכישת הספר