על הספר המחברים מתוך הספר ביקורות ועוד עטיפת הספר

עלה טרף

59.00 

סיפור המרכז האקדמי הישראלי בקהיר שמעון שמיר

ביום שבו מסר סאדאת במועצת העם המצרית את ההודעה הדרמתית על כוונתו להגיע לכנסת בירושלים התחיל פרופ’ שמעון שמיר לנהל יומן. הוא תיעד בו את המפגש בין שני הצדדים הללו שלחמו שנים רבות כל כך ועתה פנו לדרך הפיוס. הרישומים ביומן מתארים ישראלים ומצרים הפוגשים זה את זה ונחשפים, לרוב ללא הכנה מספקת, זה לתרבותו של זה.

הזירה העיקרית של המפגשים המתוארים ביומן היא המרכז האקדמי הישראלי בקהיר. המרכז האקדמי הוקם על יסוד התפיסה כי שלום בר קיימא עושים לא רק בין ממשלות אלא גם בין עמים, וכי שיתוף פעולה מדעי ותרבותי יוכל לתרום תרומה משמעותית לכך.

הגם שבסופו של דבר נכזבו רבות מן התקוות שנתלו בשלום בתחילה, עלה בידי ראשי המרכז לדורותיהם ליצור מקום אחד שבו ישראלים ומצרים פועלים יחדיו להרחבת גבולות הידע ולהכרת תרבותו של האחר.

כותרתו הראשית של הספר, עֲלֵה טָרָף, רומזת כמובן ליונה ששבה לתיבה ו”עלה זית טרף בפיה”, נושאת בשורה של פיוס ושלום. המרכז האקדמי הישראלי בקהיר אכן צמח מתוך בשורה של שלום וביטא אותה בפעולותיו. לימים התחוור כי יחסי השלום הם מוגבלים מאד ו’המרכז’ בבדידותו נותר כמעין עלה “טָרָף”, דהיינו קטוף ותלוש – נקודת–אור חריגה במערכת יחסים שבה רבו האכזבות.

תוכן העניינים:

הקדמה
פרֵידה
מבוא – סאדאת בירושלים, (נובמבר 1977)
שער ראשון – מפגשי השלום (1981-1979)
שער שני – ‘המרכז האקדמי הישראלי בקהיר’ –
סטודנטים וחוקרים (1983-1982)
שער שלישי – ‘המרכז האקדמי הישראלי בקהיר’ –
תרבות והיסטוריה (1984)
אחרית דבר – מה קרה מאז? (1985 – 2015)
אפילוג
מפתח אישים
מפתח מוסדות אקדמיים

שמעון שמיר הקים ב– 1982 את המרכז האקדמי הישראלי בקהיר והיה מנהלו הראשון. ב– 1988 התמנה כשגריר ישראל במצרים וב– 1995 כשגריר הראשון בירדן.

באוניברסיטת תל אביב הוא הופקד על הקתדרה לתולדות מצרים וישראל והוא משמש עתה כפרופסור אמריטוס להיסטוריה של המזרח התיכון, בדגש על מצרים בעת החדשה. ספרו האחרון, עלייתו ושקיעתו של השלום החם עם ירדן: המדינאות הישראלית בימי חוסיין, ראה אור ב–2012.

מחיר קטלוגי: ₪79 מחיר באתר: ₪59
לרכישת הספר יש לבחור מהרשימה בקישור הבא לרכישת הספר