על הספר המחברים מתוך הספר ביקורות ועוד עטיפת הספר

רעואל וחבריו

84.00 

פרשנים יהודיים מביזנטיון מסביבות המאה העשירית לספירה גרשון ברין

במאה העשירית ולאחריה עסקה חבורה של מלומדים יהודים, שחיו תחת שלטונה של הקיסרות הביזנטית, בפירוש המקרא. הפירוש שהוציאו מתחת ידיהם הוא הראשון המגיע אלינו בעברית מארצות הנוצרים בתקופת ימי הביניים.

רק שם אחד מבין חבריה, רעואל, נודע לנו על פי כתבים אלה. רעואל ופרשנים אחרים כתבו פירושים למקרא, שיש בהם חידושים בעלי חשיבות השופכים אור על שלב חשוב בהתפתחות פרשנות המקרא היהודית.

תכן העניינים

דברי הקדמה
הערות הסבר לדרך כתיבת הספר
מבוא וקווים לאפיון הפרשנות הביזנטית

חלק א: עיונים בקובץ הפרשנות הביזנטית
מבוא
פרק 1. סדר הפירוש
פרק 2. מבנה של פרשות במקרא
פרק 3. לשאלת עריכת טקסט מקראי ועוד שאלות גובלות
פרק 4. כללים בפירושים של רעואל וחבריו
פרק 5. מספר הצעות פירוש בכתוב אחד
פרק 6. בין טקסטים חוזרים
פרק 7. על מעמדם של טקסטים מקבילים במקרא
פרק 8. שאלות של אמונות ודעות בקובץ הביזנטי
פרק 9. סוגיות משפטיות בפירוש
פרק 10. דיון בטקסט מקראי רציף
פרק 11. שיבוץ מילים כפירוש
פרק 12. בירור הסיטואציה שבכתוב
פרק 13. סמנטיקה וטכניקות בפירוש הביזנטי
פרק 14. מטאפורה, ניבים, נוסחאות לשון ודומיהם – ענייני סגנון וצורות
פרק 15. לשון נקייה ודיבור כבוד בטקסט המקראי ע”פ הקובץ הביזנטי
פרק 16. נושאי לשון ותחביר בפירוש הביזנטי
פרק 17. אליפטיות והשלמת פערים
פרק 18. ענייני ריאליה בקובץ הביזנטי
פרק 19. דרש בקובץ הביזנטי
סיכום: על קצת מעקרונות הפרשנות בקובץ הביזנטי

חלק ב: דרכים בפרשנות הקובץ
מבוא
פרק 20. ניסוח שאלות בידי הפרשן
פרק 21. הוכחה מן הכתוב
פרק 22. מונחי הפירוש
פרק 23. טענות הפרשן
פרק 24. היחס למקורות אחרים
פרק 25. פירושים אלטרנטיביים
סיכום: מחידושי דרכי הפרשנות של הביזנטיים

חלק ג: סוגיות נוספות בקובץ הביזנטי
פרק 26. נוסח המקרא בקובץ הביזנטי
פרק 27. העברית בקובץ הביזנטי
פרק 28. דרכי השימוש בשמות האל בקובץ הפרשנות הביזנטי

חלק ד: בין פרשני הסכוליון והקבצים האחרים
לפרשני יחזקאל ותרי עשר (=רעואל)
פרק 29. על הפרשנים השונים של הקובץ הביזנטי

חלק ה: בין רעואל וחבריו לפרשנים אחרים
פרק 30. בין רעואל וחבריו לפרשנים הביזנטיים האחרים
פרק 31. בין רד”ק לרעואל
פרק 32. בין חזקוני לרעואל
סיכום: על קצת מעקרונות הפרשנות בקובץ הביזנטי

רשימת ספרות
רשימת קיצורים
מפתח העניינים
מפתח המקורות

מחיר קטלוגי: ₪129 מחיר באתר: ₪84
לרכישת הספר יש לבחור מהרשימה בקישור הבא לרכישת הספר
קטגוריות: ,