על הספר המחברים מתוך הספר ביקורות ועוד עטיפת הספר

שירי הקודש של משה אבן עזרא כרך א’

75.00 

כרך ראשון ישראל לוין, טובה רוזן

משה אבן עזרא, משורר, פואטיקן ופייטן קנה את פרסומו הרחב בזכות ה’סליחות’ הרבות שלו שנקלטו בספרי התפילה של קהילות ישראל בספרד וסביב הים התיכון, ואשר היקנו לו את כינויו ‘הסלח’.

ולעומת הפייטנות הקדומה העושה שימוש בפעלולי צורה רבים, ולעומת שירי החול של משה אבן עזרא המצטיינים ברטוריקה מקושטת ומלוטשת, מתאפיינת שירת הקודש שלו בפשטות תבניתית ובישירות לירית. המשורר נוטל על עצמו את תפקיד שליח הציבור ונותן מבע לתחושות החטא של היחיד ולתקוות הגאולה של הכלל בפיוטים העשויים בשלל סוגים וצורות.

במהדורה מדעית זו למעלה משלוש מאות פיוטים. לצורך הכנתה נבדקו מקורות רבים: קבצי תפילה מספרד ומקהילות יוצאי ספרד, סידורים ומחזורים מכִּתבי יד ומדפוסים, וכן קטעי כתבי יד מגניזת קהיר המקדימים את העדות הטקסטואלית למאות השתים עשרה והשלוש עשרה.

בכרך א נכללו ‘קדושתאות’ מתוך ה’מעמד’ הגדול של משה אבן עזרא ליום הכיפורים, ו’קדושתא’ לחנוכה.

בכרך ב נכללו פיוטים לכל מועדי השנה, פיוטים ל’נשמת’, פיוטי ‘יוצר’ (‘מאורות’, ‘אהבות’, ‘גאולות’), ובעיקר ‘סליחות’ ו’תוכחות’. בסוף הכרך מדור פיוטים מסופקים, מפתחות ונספחים.

תוכן העניינים לכרך א

 +  מבוא לכרך א
חייו ויצירתו של משה אבן עזרא
דברי של משה אבן עזרא על הפיוט
כינוס פיוטיו של משה אבן עזרא
ממסורת חיה למהדורה
מגמות ודגמים בפיוט
על קדושתאות יום הכיפורים
על הקדושתא לשבת חנוכה

 +  קדושתאות ליום הכיפורים
קדושתא לשחרית: מארץ שפלנו
קדושתא למוסף: אלוהים למשפטיך
[סדר עבודה]
קדושתא למנחה: אנושי לב
קדושתא לנעילה: אדון היושב

 +  קדושתא לשבת חנוכה: אז חוזה ראה

מחיר קטלוגי: ₪100 מחיר באתר: ₪75
לרכישת הספר יש לבחור מהרשימה בקישור הבא לרכישת הספר