על הספר המחברים מתוך הספר ביקורות ועוד עטיפת הספר

שלמה אבן גבירול

70.00 

שירים ישראל לוין - עורך

פריחת השירה העברית בספרד היא תופעה מדהימה על פי כל קנה מידה. היהודים בחצי האי האיברי היו מיעוט שהופלה לרעה גם בתקופות הטובות ביותר. קבוצה לא גדולה של אנשי רוח יהודים בחרה ליצור בשפה העברית, שפה שאפילו לא כל היהודים שלטו בה על בורייה.

נדיר מאד ששירה גדולה נכתבת בשפה שנייה. השירה הלטינית הגדולה נעלמה עם נפילת רומא. השירה העברית של ספרד, שירה שבשיאה אינה נופלת ממיטב שירת אירופה, נכתבה על ידי אנשים שעברית לא הייתה שפת אמם.

ר’ שלמה אבן גבירול (1058-1021) היה אחד מחוללי הנס הזה. חייו של רשב”ג היו מלאים בסבל גופני ונפשי, בריב ובמדון, בבדידות ובתסכול. רק בן 37 היה ר’ שלמה במותו, אך מתוך מצוקותיו יצר שירה שיש בה שימוש גאוני בשפה העברית, מקוריות אינטלקטואלית ויכולת מדהימה לבטא בתוך הסד הנוקשה של כללי השירה של זמנו רגשות אישיים המרגשים את הקורא גם היום.

הספר הזה נועד לסייע בהפיכת אבן גבירול משם רחוב לנוכחות חיה בתרבות העברית החדשה.

זה הוא ספר ראשון בסדרת ספרים חדשה, סדרת: “שירת תור הזהב”, המציעה לקורא העברי מהדורה חדשה של מיטב שירת ספרד בימי הביניים. בלווי מבואות והערות.

בסדרה יראו אור: שירת שמואל הנגיד, שירת משה אבן עזרא, שירת יהודה הלוי, שירת אברהם אבן עזרא, שירת יהודה אלחריזי ושירת טודרוס אבולעפיה.

הסדרה היא חלק מפרויקט ספרות מופת עברית של מרכז ההדרכה לספריות בסיוע המחלקה לספרות, מנהל התרבות.

תוכן עניינים:

הקדמה כללית מאת ישראל לוין

רבי שלמה אבן גבירול, האיש ויצירתו מאת ישראל לוין

מדור א: אני האיש

אני השר; מליצתי בדאגתי הדופה; כאבי רב; אלהי שא עוונותי; מה תפחדי נפשי; בפי חרבי ובלשוני חניתי; אמור לאומרים; נפש אשר עלו שאוניה; נטוש לו ועזוב אולי; לו היתה נפשי; נחר בקראי גרוני; אני האיש; עטה הוד; כשרש עץ; בשורי העליה; מה לך יחידה; רביבי דמעך; בחר מהחלי; לך נפשי תספר

מדור ב: שבח, תלונה והתנצלות

ידידי שעו מני; אדוני קח בכפך; קחה השיר; שמואל, מת בנו לברט; מי זאת כמו שחר; קום הזמן; זממי הה בהר כסל נבוכים; עזוב הגיון במהלל כל סגנים; ואת יונה; באל תרום ימינך

מדור ג: קינות על מתים

בימי יקותיאל; לך לך לאומרים; ראה שמש; אחי תבל; הלא תבכו בני גלות; אליכם יודעי נהי

מדור ד: אהבה ויין

חקור היטב; שער שחור; נפשי במסתרים; אהי פדיון לעפר; ידידי החליתי מאהבות; תבורך בלי קצה; מה לאביגיל; אמנון אני חולה; כתמר את בקומתך; ישורני ועפעפיו כחולה; תנה הכוס; הלא נפשי תהי פדיום; שפת מזרק מנשקת שפתי; יגזל שנת עיני

מדור ה: לערוגות הבושם

לכה רעי וריע המאורים; קרא הציר עלי אחי; עת נצבו כנד רסיסיה; ברק אשר עינו; כתב סתיו; הלא תראה מיודעי; אכל גזרה משחקת; הלא תראו חבצלת

מדור ו: הגות ופרישות

לשוני חוד חידה; אם תאהב להיות; ולב נבוב ותושיה סתומה; שור כי יפה-פיה; תוגה אשר עדר כאב צריה; אם אחרית שמחת אדמה; אהבתיך כאהבת איש יחידו; ואל תתמה באיש; אשר ראה לכל צפון

מדור ז: יה, לך שחרי ונשפי

שחרתיך בכל שחרי ונשפי; שתי בך מחסי בפחדי; שלשה נוסדו יחד לעיני; שפל רוח שפל ברך וקומה; שמש כחתן יעטה סות אור; שנַים נפגשו בי; שחר אבקשך צורי ומשגבי; שחי לאל יחידה החכמה; שאי עין יחידתי לצורך; דעי נפשך אדוניך; ששוני רב בך שוכן מעוני; שחרים אקראה; טרם היותי; יה לך שחרי; שאל להודות לך; שאלוני סעפי; שמך אלי תחלת מהללי; שמעה אדון עולם; שדי אשר יקשיב

מדור ח: ה’, מה אדם…

שכחי יגונך; שבחי נפשי לצורך; נפשי דעי; שובי נפשי למנוחיכי; תעה לבבי; שני חיי ומאויי; שחר להודות לך; שוכני בתי חֹמר; ה’ מה אדם; שוממתי ברוב יגוני; שטר עלי

מדור ט: שביה עניה בארץ נכריה

שש נגזרו לצאת; שוכנת בשדה; שרש בנו ישי; שחר עלה אלי; שער פתח דודי; שובי בתולה; שוכב עלי מטות זהב; שלום לך דודי; שאלי יפה פיה; שלוף חרבך דודי; שער אשר נסגר; שמשי עדי אנה תבוא; שכחי ענותך נושאה כפים; שזופה נזופה בשבלת שטופה; שכולה אכולה למה תבכי; שביה בת ציון; שביה עניה בארץ נכריה; שכורה עכורה מה לך בוכה; שור ידיד כאבי; שנותינו ספו בדלות בקלות; שדודים נדודים לציון תקבץ; שמרתי יום גלות כשומרת יבם; שחורה ונאוה כל היום דוה; שני זיתים נכרתים; שמשי עלה נא זורח; יביא לחדרו הדוד; שומרון קול חתן; שבועה קבועה

מדור י: ה’ אל אדיר

שחק וכל המון זבול; כל ברואי מעלה; שנאנים שאננים; אאמיר אאדיר; ה’ אל אדיר עוטה אור; כל שנאן ושרף

מדור יא: כתר מלכות

שיר פתיחה; מבחר מהחלק הראשון: פיסקאות א, ב,ג,ז; מבחר מהחלק השני: פיסקאות י, יח, כג, כו, כט, ל; מבחר מהחלק השלישי: פיסקאות לג, לו, לז, לח

מילון מונחים

מפתח המשקלים

לקריאה נוספת

התחלות השירים לפי אלף-בית

המלאי אזל