על הספר המחברים מתוך הספר ביקורות ועוד עטיפת הספר

תורכיה: היסטוריה מודרנית

63.00 

אריק יאן צורשר

התורכים הם העם “הצעיר” ביותר במזרח התיכון כמו גם באירופה. שפתם אינה שמית כמו הערבית והעברית, והם אינם נוצרים כמו מרבית תושבי אירופה. תורכיה היא לא מזרח תיכון ולא אירופה; גם מזרח תיכון וגם אירופה. תחושת חוסר הבהירות בקשר לשייכות התרבותית, האתנית והפוליטית ערפלה, ויש הטוענים ממשיכה לערפל, את הזהות הלאומית התורכית. מוסטפא כמאל אתאתורכ, מייסד הרפובליקה התורכית, ניסה למקם את תורכיה במחנה המערב, אך היו קולות גם בתוך חוג מקורביו שהטילו ספק בדרכו. הניסיון התורכי, בן 200 השנים, לעצב חברה בסגנון חדש שתהיה מערבית אך בה בעת בעלת מאפיינים מקומיים, הינו ללא כל ספק אחד הניסיונות החברתיים, התרבותיים, הכלכליים והפוליטיים המרתקים ביותר של העת החדישה.

חשיבותה האסטרטגית של תורכיה עבור ישראל היא ברורה. תורכיה היא המדינה היחידה באזור שעימה מקיימת ישראל שיתוף פעולה בכל התחומים, כולל התחום הצבאי. מעבר לזאת, בשנים האחרונות הפכה תורכיה ליעד תיירותי מועדף עבור ישראלים רבים שנחשפו למדינה מרתקת זו. קורא הישראלי ימצא בספר זה עניין רב גם בשל קווי הדמיון הרבים בין ההיסטוריה התורכית לבין הישראלית. בעיות של הגירה, התמודדות עם המודרנה, הזדהות עם המערב, תיעוש וניסיון לעצב חברה חדשה. כל אלה מוכרים לנו מאד. מבט בתורכיה יכול ללמד אותנו לא מעט על עצמנו.

להלן תוכן העניינים:

מבוא
מבוא למהדורה השנייה
מילון מושגים
רשימת מפות
מבוא: תיקוף, תיאוריה ומתודולוגיה

חלק ראשון : השפעות מערביות וניסיונות מוקדמים למודרניזציה 
1. האימפריה העוסמאנית (העותומנית) בשלהי המאה השמונה-עשרה
2 בין מסורת לחידוש: הסולטאן סלים השלישי
ו”הסדר החדש,” 1789-1807
3. שנותיו הראשונות של הסולטאן מהמוט שני:
המרכז מנסה להשיב לידיו את השליטה
4 שנותיו המאוחרות של הסולטאן מהמוט השני: תחילתן של הרפורמות
5. תקופת התנזימאת, 1839-1871
6. המשבר של 1873-1878 ותוצאותיו
7. רודנות ריאקציונרית או שיאן של הרפורמות?
שלטונו של הסולטאן עבדול המיט השני

 

חלק שני : תקופת הטורקים הצעירים בהיסטוריה הטורקית 1950-1908 
8. תקופת החוקה השנייה.
9. המאבק לעצמאות
10. התהוות המדינה החד-מפלגתית, 1923-1927
11. המדינה החד-מפלגתית הכמאליסטית, 1925-1945
12. המעבר לדמוקרטיה, 1945-1950

 

חלק שלישי : דמוקרטיה בצרות 
13. שלטון המפלגה הדמוקרטית, 1950-1960
14. הרפובליקה הטורקית השנייה, 1960-1980
15. הרפובליקה השלישית: טורקיה מאז 1980

 

נספחים 
מפות:
הבלקנים העוסמאנים
אנטוליה
הפרובינציות הערביות של האימפריה העוסמאנית (העותומנית)
סקירה ביבליוגרפית
הערות ביוגרפיות: מספר דמויות חשובות בהיסטוריה העוסמאנית (העותומנית) והטורקית
מפתח

המלאי אזל